HäststamHäststam

Holländsk Sporthäst

Rasen har 61 hästar i databasen, varav 15 (24,59%) har bild.

Hästar registrerade i Nederlands Rijpaarden en Pony Stamboek (NRPS) samt Europees Arabisch Stamboek voor Shagya-Paarden, Sportpaarden en Sportpony’s (EASP).

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting