HäststamHäststam

Kön Namn Ras Född Pappa
Hingst 126 Lakunas Zemaituka 1938 Princas
Hingst 135 Narys Zemaituka 1939
Hingst 156 Agrastas Zemaituka 1935 Ataman
Hingst 174 Sachtioras Zemaituka 1942 135 Narys (född 1939)
Sto 1815 Giedra Zemaituka 1962 417 Klounas (född 1955)
Sto 1972 Tradicija Zemaituka Klint (född 1959)
Hingst 217 Nemunas Zemaituka 1954 156 Agrastas (född 1935)
Hingst 235 Sachtioras II Zemaituka 1953 174 Sachtioras (född 1942)
Sto 2647 Neva Zemaituka 1981 Sturmas 616 (född 1975)
Sto 2776 Trasa Zemaituka 1981 Platan ox (född 1971)
Hingst 3 Erelis Zemaituka 1942 126 Lakunas (född 1938)
Hingst 417 Klounas Zemaituka 1955 Kalmanas 185 (född 1943)
Hingst 453 Baras Zemaituka 1966 235 Sachtioras II (född 1953)
Hingst 466 Bukietas Zemaituka 1962 Agrastas II 241 (född 1956)
Hingst 572 Diplomas Zemaituka 1977 453 Baras (född 1966)
Hingst 583 Gipsas Zemaituka 1973 235 Sachtioras II (född 1953)
Hingst 824 Bachas Zemaituka 1983 Kaspinas 485 (född 1965)
Hingst 901 Triumfas Zemaituka 1983 466 Bukietas (född 1962)
Hingst Agrastas II 241 Zemaituka 1956 156 Agrastas (född 1935)
Sto Aguona 1743 Zemaituka 1946
Sto Astra Zemaituka
Hingst Ataman Zemaituka
Hingst Bankas Zemaituka 1992 Novatorius 605 (född 1974)
Sto Barbe 2749 Zemaituka 1988 453 Baras (född 1966)
Hingst Bardas Zemaituka 1992 Dakotas 668 (född 1980)
Sto Baze 2677 Zemaituka 1985 Talismanas 771 (född 1980)
Sto Bere Zemaituka
Sto Bere Zemaituka
Sto Bere Zemaituka
Sto Berike 1745 Zemaituka Zvigliukas
Sto Beroji Zemaituka Sakalas Z044 (född 1957)
Sto Beroji Z0299 Zemaituka 1944
Sto Bijune 2637 Zemaituka 1977 Gintaras 407 (född 1958)
Sto Bite 1913 Zemaituka 1973 217 Nemunas (född 1954)
Sto Blizge 2628 Zemaituka 1980 466 Bukietas (född 1962)
Sto Blizgute 2682 Zemaituka 1984 583 Gipsas (född 1973)
Sto Blokada 1801 Zemaituka 1967-02-15 Kubb (född 1959)
Valack Bolero Zemaituka 2013-04-17 Verpetas (född 2001)
Sto Bomba Zemaituka 1999 Mandatas (född 1989)
Sto Brasta Zemaituka 2006 Bardas (född 1992)
Sto Brukne 2638 Zemaituka 1977 Gintaras 407 (född 1958)
Sto Bulgarija 2754 Zemaituka 1987 583 Gipsas (född 1973)
Sto Bumerange Zemaituka 1995-07-05 Marsas 894 (född 1989)
Hingst Buras Zemaituka 1997 572 Diplomas (född 1977)
Valack Burmistras Zemaituka 2012-04-11 Buras (född 1997)
Sto Dabita 1921 Zemaituka 1973 235 Sachtioras II (född 1953)
Hingst Dagilis 666 Zemaituka 1981 466 Bukietas (född 1962)
Hingst Dakotas 668 Zemaituka 1980 466 Bukietas (född 1962)
Sto Dange 1747 Zemaituka 1959 Kalmanas 185 (född 1943)
Sto Danute Z0394 Zemaituka 1949
50 rader listade med start på rad 1.
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting