HäststamHäststam

Om publicering av bilder

På förekommen anledning vill vi bakom Häststam förtydliga följande.

- Vi engagerar oss för att vi älskar att bidra positivt till hästintresset och för att vi vet att väldigt många människor uppskattar allt det ideella arbete vi lägger ner på Häststam.

- Det är enligt svensk lag tillåtet att fotografera överallt. De enda undantagen är skyddsobjekt och privat mark som tydligt är skyltad med fotoförbud. Läs gärna mer hos Fotosidan.

- Fotografen äger upphovsrätten till de bilder som fotografen tar. Hen får därmed publicera dem som hen behagar, så länge inte publiceringen bryter mot svensk lag.

- Hästar är fantastiska individer med stor intelligens, men de förstår sig inte på Internet. De kan bland annat därför inte kränkas av publicering av bilder på nätet.

- Du som är hästägare är varmt välkommen att bidra med en bättre bild av din häst om du ogillar en bild som finns hos oss eller av andra skäl önskar få den utbytt.

- Har du andra frågor eller funderingar, kontakta oss gärna med konstruktiva förslag som förbättrar världen! Glöm inte att ange dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna svara.

 

Vill du fördjupa dig mer i vad upphovsrätten säger om användning av äldre bilder hittar du bra information hos Svenska Fotografers Förbund.

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting