HäststamHäststam

Non-Thoroughbred

Rasen har 22 hästar i databasen, varav 4 (18,18%) har bild.

Hästar registrerade i avdelning B i moderstamboken för engelska fullblod, Weatherbys, kallat Non-Thoroughbred Register.

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting