HäststamHäststam

Kön Namn Ras Född Pappa
Sto Drohne-Nora Noriker Walter Nero
Hingst Ebenwaldner Nero XIII Noriker 2007 Edelweiss Nero XII
Hingst Echo Nero Noriker
Valack Edel Nero XIV Noriker 2015 Ebenwaldner Nero XIII (född 2007)
Hingst Edelweiss Nero XII Noriker Erich Nero XI
Sto Elena Noriker Ramses Nero
Sto Emily Noriker Star Vulkan XVI
Hingst Erich Nero XI Noriker Echo Nero
Sto Esther Noriker
Sto Feston-Tierl Noriker
Sto Kreml-Spiag Noriker
Hingst Ramses Nero Noriker
Hingst Star Vulkan XVI Noriker Stemmer Vulkan
Hingst Stemmer Vulkan Noriker
Sto Wagen-Olga Noriker
Hingst Walter Nero Noriker
16 rader listade med start på rad 1.
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting