HäststamHäststam

SS II Stuteribok för Malmöhus och Kristianstad län, band II (29)

Uppföljaren till Stuteribok för Malmöhus och Kristianstad län, band I. Huvudbandet gavs ut 1900 och innehåller omnumrerade ston från band I och nya skånska ston, numrerade 1 - 358. Det ingår dessutom två efterföljande supplement, det första utgivet 1902 med nummer 359 - 420 och det andra utgivet 1904 med nummer 421 - 545.

Stamboksnummer Kön Namn Ras
7 Sto Freja SS II 7 Ardenner
8 Sto Ethel SS II 8 Clydesdale
9 Sto Agda SS II 9 Clydesdale
10 Sto Dinah SS II 10 Shire
11 Sto Thyra SS II 11 Ardenner
23 Hingst Cassandre SS II 23 Ardenner
24 Hingst Claudian SS II 24 Clydesdale
25 Hingst Duke of Alva SS II 25 Clydesdale
26 Hingst Goldie Lands SS II 26 Clydesdale
27 Hingst Loustic SS II 27 Ardenner
28 Hingst Louis 118 Ardenner
29 Hingst Mac Kerrall SS II 29 Clydesdale
30 Hingst Roberti II SS II 30 Ardenner
31 Hingst Samson SS II 31 Ardenner
32 Hingst Typot SS II 32 Ardenner
35 Hingst Power xx Engelskt Fullblod
37 Sto Danaë Ostpreussare
91 Sto Heja Svensk Varmblodig Ridhäst
107 Sto Irma Svensk Varmblodig Ridhäst
134 Sto Fiorella Svensk Varmblodig Ridhäst
142 Sto Wanda Svensk Varmblodig Ridhäst
149 Sto Alexandra Svensk Varmblodig Ridhäst
151 Sto Olga (3) Svensk Varmblodig Ridhäst
163 Sto Berenice Svensk Varmblodig Ridhäst
203 Sto Thyra Svensk Varmblodig Ridhäst
280 Sto Venus Svensk Varmblodig Ridhäst
308 Sto Lydia Svensk Varmblodig Ridhäst
320 Sto Candia Svensk Varmblodig Ridhäst
337 Sto Hariette Svensk Varmblodig Ridhäst
29 rader listade med start på rad 1.
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting