HäststamHäststam

Torihäst

Rasen har 893 hästar i databasen, varav 272 (30,46%) har bild.

Från och med 1932 registrerades torihästarna i två olika sektioner i stamboken där den tyngre brukstypen fick stambokssuffixet TA och den lättare typen TB. Efter 1950-talet sammanfördes dock de två typerna igen under suffixet T när rasen fick problem med inavel.

Stamböcker

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting