HäststamHäststam

Welsh av Cobtyp

Rasen har 1294 hästar i databasen, varav 213 (16,46%) har bild.

Raskod 42

Stamböcker

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting