HäststamHäststam

Welsh av Cobtyp

Rasen har 1459 hästar i databasen, varav 225 (15,42%) har bild.

Raskod 42

Stamböcker

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting