HäststamHäststam

Welsh av Cobtyp

Rasen har 1218 hästar i databasen, varav 200 (16,42%) har bild.

Raskod 42

Stamböcker

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting