HäststamHäststam

Welsh av Cobtyp

Rasen har 1226 hästar i databasen, varav 202 (16,48%) har bild.

Raskod 42

Stamböcker

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting