HäststamHäststam

Welsh av Cobtyp

Rasen har 1321 hästar i databasen, varav 227 (17,18%) har bild.

Raskod 42

Stamböcker

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting