HäststamHäststam

Welsh av Cobtyp

Rasen har 1272 hästar i databasen, varav 206 (16,19%) har bild.

Raskod 42

Stamböcker

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting