HäststamHäststam

Kön Namn Ras Född Pappa
Sto Berta 2033 G Gd Sztumski 1943
Sto Bronowa 5374 Sztumski 1944
Sto Brunatna 7381 Sztumski 1956 Elia Zoulou (född 1942)
Hingst Cyprjan 171 G Gd Sztumski 1945 Grillparzer (född 1932)
Valack Hingst e. Havskum Sztumski Havskum
Sto Juczna 6659 Sztumski 1954-03-23 Samson (född 1944)
Sto Marza 3836 G Gd Sztumski 1948 Maciek II
Sto Mimoza 3224 Wb Gd Sztumski 1956 Martini (född 1944-03-29)
Sto Muszka 4918/Gd Sztumski 1956 Zoulou Sortemose (född 1944)
Sto Piwonia 6088 Sztumski 1953 Dobosz (född 1944)
Hingst Romir 4671 Sztumski 1958 Ellör (född 1951)
Sto Sarna 2034 G Gd Sztumski 1948 Cyprjan (född 1945)
Sto Zoja 3218/Gd Sztumski 1955 Zoulou Sortemose (född 1944)
13 rader listade med start på rad 1.
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting