HäststamHäststam

Kön Namn Ras Född Pappa
Sto 1/296 Serpa Altkladruber 1991-01-09 212 Favory IV - 50 (född 1976)
Sto 101 Generale XXVII Altkladruber 1905 Generale Campanella XXVII (född 1899)
Hingst 1029 Generalissimus Aversa XLIV Altkladruber 2001 Generalissimus Area XXXI (född 1988)
Sto 103 Generale XXIX Altkladruber 1909 Generale Campanella XXVII (född 1899)
Hingst 1033 Rudolfo Curiosa V Altkladruber 1999 825 Rudolfo Candia II (född 1991)
Sto 104 Agatha (Ru) Altkladruber 1983 289 Rudolfo (född 1968)
Sto 105 Rabia Altkladruber 1982 980 Favory IV - 12 (född 1965)
Sto 106 Elegia (S XXXVII) Altkladruber 1983 Sacramoso XXXVII (född 1969)
Sto 108 Generale XXIX (Almada) Altkladruber 1915 Generale Isalka XXIX (född 1904)
Hingst 1122 Generale XXXVII-1 Altkladruber 1946 Generale XXXVII (född 1936)
Sto 116 Generale XXIX (Egloga) Altkladruber 1916 Generale Isalka XXIX (född 1904)
Sto 121 Septimia Altkladruber 1950 411 Generale XXXIII - 1 (född 1935)
Sto 124 Ratina (Ru) Altkladruber 1984 289 Rudolfo (född 1968)
Sto 128 Carthagena (S XXXVII) Altkladruber 1983 Sacramoso XXXVII (född 1969)
Hingst 1427 Generalissimus Energia XLIX Altkladruber 2005 833 Generalissimus Secondara XXXV (född 1991)
Hingst 1428 Generale Pastorella VII Altkladruber 2004 830 Generale Aversa XLIX (född 1996)
Sto 143 Elektra Altkladruber 1952 Maestoso IV (född 1940)
Sto 146 Rava (S XXXVII) Altkladruber 1984 Sacramoso XXXVII (född 1969)
Sto 149 Elodia (S XXXVII) Altkladruber 1988 Sacramoso XXXVII (född 1969)
Sto 15 Narcis Altkladruber 1939
Sto 158 Energica (Gss XXIX) Altkladruber 1986 980 Favory IV - 12 (född 1965)
Sto 16 Proxima (Gss XXVII) Altkladruber 1975 Generalissimus XXVII (född 1960)
Hingst 1651 Favory Albuza XXVII Altkladruber 2006 829 Favory Rava XXI (född 1993)
Sto 176 Altessa Altkladruber 1987 980 Favory IV - 12 (född 1965)
Sto 177 Andra Altkladruber 1956
Sto 177 Seconda (928 Solo I) Altkladruber 1956 Solo Maja I (född 1946)
Sto 184 Magnifica (Non.XXX) Altkladruber 1957 Nonius XXX (född 1935)
Sto 188 Erga (F XI) Altkladruber 1988 Favory XI - K (född 1979)
Sto 190 Aluma (Gss XXIX) Altkladruber 1988 980 Favory IV - 12 (född 1965)
Sto 193 Ravella Altkladruber 1988 821 Sacramoso Aboca XL (född 1983)
Sto 199 Amata (S XL) Altkladruber 1989 821 Sacramoso Aboca XL (född 1983)
Sto 206 Etna K (F XI) Altkladruber 1989 Favory XI - K (född 1979)
Sto 21 Generalissimus XXVII Altkladruber 1975 Generalissimus XXVII (född 1960)
Sto 211 Curiosa (F XI) Altkladruber 1990 Favory XI - K (född 1979)
Hingst 212 Favory IV - 50 Altkladruber 1976 724 Favory - 1, Favory IV - K (född 1953)
Sto 216 Perfecta (S XL) Altkladruber 1990 821 Sacramoso Aboca XL (född 1983)
Sto 220 Secondina (So II) Altkladruber 1964 Solo Narcis II (född 1952)
Sto 225 Elevata (So II) Altkladruber 1964 Solo Narcis II (född 1952)
Sto 226 Aversa (F XI) Altkladruber 1990 Favory XI - K (född 1979)
Sto 229 Esmeralda (Gss XXX) Altkladruber 1991-02-18 Generalissimus Amadeus XXX (född 1978)
Sto 236 Consula (Ru I) Altkladruber 1991 414 Rudolfo - 23 (född 1984)
Sto 238 Rossina (S XL) Altkladruber 1993 821 Sacramoso Aboca XL (född 1983)
Sto 24 Alata Altkladruber 1976 Generalissimus XXVII (född 1960)
Sto 247 Extracta (F XI) Altkladruber 1994 Favory XI - K (född 1979)
Sto 248 Energia (G XLVI) Altkladruber 1994 Generale Alata XLVI (född 1985)
Sto 257 Pastorella (S XL) Altkladruber 1989 821 Sacramoso Aboca XL (född 1983)
Sto 262 Reina Altkladruber 1995 Generale Alata XLVI (född 1985)
Sto 263 Eleva Altkladruber 1970 Sacramoso Roma XXXVI (född 1961)
Sto 265 Ánima (Gss XXXIII) Altkladruber 1997 Generalissimus Adona XXXIII (född 1989)
Sto 269 Albuza (S XLIII) Altkladruber 1998 822 Sacramoso Eroica XLIII (född 1988-05-08)
50 rader listade med start på rad 1.
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting