HäststamHäststam

Kön Namn Ras Född Pappa
Hingst Campari 19 G Sz Polskt ädelt halvblod 1995 Cor de la Bryère 210398168 (född 1968)
Sto Dalia Polskt ädelt halvblod 2016-01-08 Hort (född 1994-08-17)
Sto Hancza Polskt ädelt halvblod 1987 Dido 050270879 (född 1979)
Hingst Harper 56 G Sz Polskt ädelt halvblod 1995-11-19 Cabrol Amicor 210172090 (född 1990)
Valack Leroy Brown 26 Polskt ädelt halvblod 1995 Las Minas M 210298191 (född 1991)
Sto Minolta Polskt ädelt halvblod 2001 Harper 56 G Sz (född 1995-11-19 )
Valack Nadir W Polskt ädelt halvblod 2005-03-03 Campari 19 G Sz (född 1995)
Sto Naomi W 978 G Pz Polskt ädelt halvblod 2000-04-21 Leroy Brown 26 (född 1995)
Hingst Ofal ksp 129 Polskt ädelt halvblod 1980-03-31 Feiertraum 050250564 (född 1964)
Sto Olimpia II ksp 231 Polskt ädelt halvblod 1972-09-27 Polonez xx (född 1963)
Sto Parada Polskt ädelt halvblod 2002 Revel 98.04169 Stb. (född 1998-05-05)
Sto Platyna Polskt ädelt halvblod 2010-04-03 Colox Cup 330612903 (född 2003-02-12)
Sto Pogarda ksp 1009 Polskt ädelt halvblod 1998-02-28 Golem (född 1990-10-30)
Sto Warka Polskt ädelt halvblod 1974 Ronceval (född 1956)
14 rader listade med start på rad 1.
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting