HäststamHäststam

Kön Namn Ras Född Pappa
Hingst Ariel Polskt ädelt halvblod 1989-11-17 Leuchtpfeil 050275881 (född 1981)
Hingst Banita Polskt ädelt halvblod 1983-03-01 Nakrofan (född 1976)
Sto Bibula Polskt ädelt halvblod 1987-02-08 Bongo (född 1982)
Hingst Campari 19 G Sz Polskt ädelt halvblod 1995 Cor de la Bryère 210398168 (född 1968)
Hingst Cyferus Polskt ädelt halvblod 1977-02-28 Feiertraum 050250564 (född 1964)
Hingst Czandor Polskt ädelt halvblod 1986-10-02 Dido 050270879 (född 1979)
Sto Czubata Polskt ädelt halvblod 1977-01-24 Feiertraum 050250564 (född 1964)
Sto Dalia Polskt ädelt halvblod 2016-01-08 Hort (född 1994-08-17)
Hingst Dryl Polskt ädelt halvblod 1983-02-10 Senior 050250864 (född 1964)
Sto Figlarna Polskt ädelt halvblod 1993
Hingst Forman Polskt ädelt halvblod 1995-10-02 Ariel (född 1989-11-17)
Sto Hala Polskt ädelt halvblod 1995-04-12 Hipovit (född 1980-02-29)
Sto Hancza Polskt ädelt halvblod 1987 Dido 050270879 (född 1979)
Hingst Harper 56 G Sz Polskt ädelt halvblod 1995-11-19 Cabrol Amicor 210172090 (född 1990)
Sto Heksa Polskt ädelt halvblod 1991 Banita (född 1983-03-01)
Sto Hetmanka Polskt ädelt halvblod 1997-02-27 Irydion (född 1987-12-20)
Sto Hipnoza Polskt ädelt halvblod 1999-04-27 Marino (född 1994)
Hingst Hipokras Polskt ädelt halvblod 1985-10-18 Saturn 040977076 (född 1976-05-04)
Hingst Hornoch Polskt ädelt halvblod 1992-11-02 Hipokras (född 1985-10-18)
Sto Ifrata Polskt ädelt halvblod 1980-03-19 Feiertraum 050250564 (född 1964)
Sto Inella-C Polskt ädelt halvblod 2019-02-22 Impuls (född 1996-04-07)
Sto Intana Polskt ädelt halvblod 2018-02-02 Evento 671000395 (född 1995)
Hingst Irydion Polskt ädelt halvblod 1987-12-20 Dido 050270879 (född 1979)
Valack Lagos Polskt ädelt halvblod 2007-03-18 Logos (född 1998-01-10)
Valack Leroy Brown 26 Polskt ädelt halvblod 1995 Las Minas M 210298191 (född 1991)
Sto Liberia Polskt ädelt halvblod 1990 Dryl (född 1983-02-10)
Hingst Liguster Polskt ädelt halvblod 1996-04-03 Czandor (född 1986-10-02)
Valack Logos Polskt ädelt halvblod 1998-01-10 Lord Alexander 330414593 (född 1993)
Sto Luna Polskt ädelt halvblod 2003-04-25 Liguster (född 1996-04-03)
Sto Minolta Polskt ädelt halvblod 2001 Harper 56 G Sz (född 1995-11-19 )
Valack Nadir W Polskt ädelt halvblod 2005-03-03 Campari 19 G Sz (född 1995)
Hingst Nakrofan Polskt ädelt halvblod 1976 Feiertraum 050250564 (född 1964)
Sto Naomi W 978 G Pz Polskt ädelt halvblod 2000-04-21 Leroy Brown 26 (född 1995)
Sto Natali Polskt ädelt halvblod 2002-01-03 Notatnik (född 1995-06-08)
Sto Nidawa Polskt ädelt halvblod 2004-04-14 Dadaj 379 G By (född 1999-03-03)
Hingst Niferak Polskt ädelt halvblod 1979-11-04 Feiertraum 050250564 (född 1964)
Sto Nigeria Polskt ädelt halvblod 1998-04-08 Seul 1656 POL (född 1989-01-10)
Sto Niwka Polskt ädelt halvblod 1993-05-22 Niferak (född 1979-11-04)
Sto Nokia Polskt ädelt halvblod 2007-05-01 Forman (född 1995-10-02)
Hingst Notatnik Polskt ädelt halvblod 1995-06-08 Nemi (född 1990)
Hingst Ofal ksp 129 Polskt ädelt halvblod 1980-03-31 Feiertraum 050250564 (född 1964)
Hingst Ognifier Polskt ädelt halvblod 1977-10-14 Feiertraum 050250564 (född 1964)
Sto Olimpia II ksp 231 Polskt ädelt halvblod 1972-09-27 Polonez xx (född 1963)
Sto Parada Polskt ädelt halvblod 2002 Revel 98.04169 Stb. (född 1998-05-05)
Sto Platyna Polskt ädelt halvblod 2010-04-03 Colox Cup 330612903 (född 2003-02-12)
Sto Pogarda ksp 1009 Polskt ädelt halvblod 1998-02-28 Golem (född 1990-10-30)
Hingst Ratrak Polskt ädelt halvblod 1992-01-21 Trawant (född 1977-07-08)
Sto Retina Polskt ädelt halvblod 2006-03-22 Ratrak (född 1992-01-21)
Sto Rexona Polskt ädelt halvblod 1996-05-25 Rex (född 1985-01-06)
Hingst Rycerz Polskt ädelt halvblod 2007-04-05 Wizjoner (född 2001-12-28)
50 rader listade med start på rad 1.
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting