HäststamHäststam

Vbl ridhäst

Rasen har 733 hästar i databasen, varav 317 (43,25%) har bild.

Raskod 54

Häst fallen efter SWB-licensierad hingst och undan mamma som inte uppfyller härstamningsmässiga krav men som är införd i Riksstambok avd. II (t.o.m. 2012). eller undan mamma som inte uppfyller kraven på SWB-licensierade hingstar i två led bakåt i härstamningen, men har prestationer (fr.o.m. 2013): Ett av följande härstamnings- + prestationskrav ska uppfyllas. Alternativ 1: Stoet skall ha känd mamma och pappa. En av dessa skall vara införd i Grundstambok avdelning I. Antingen mamma eller pappa skall tillhöra varmblodig ridhästras, xx, ox eller x i tre led. Dessutom skall stoet ha placerat sig i Svår dressyr eller hoppning lägst 1.50 m eller 1-stjärnig internationell fälttävlan, alternativt ha minst två avkommor placerade i Svår dressyr eller hoppning lägst 1,50 m, eller 1-stjärnig internationell fälttävlan. Alternativ 2: Stoet skall vara efter efter SWB-licensierad hingst och känd morfar tillhörande varmblodig ridhästras, xx, ox eller x. Dessutom skall stoet ha placerat sig i Msv B dressyr eller 1.40 m hoppning. Löpnummer fr.o.m. 1001.

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting