HäststamHäststam

Kön Namn Ras Född Pappa
Sto Bianca Noriker 1990
Sto Blume Noriker 2000 Marschall Diamant XI (född 1992)
Hingst Byrd Nero XIV Noriker 1996
Sto Drohne-Nora Noriker Walter Nero
Hingst Ebenwaldner Nero XIII Noriker 2007 Edelweiss Nero XII
Hingst Echo Nero Noriker
Valack Edel Nero XIV Noriker 2015 Ebenwaldner Nero XIII (född 2007)
Hingst Edelweiss Nero XII Noriker Erich Nero XI
Sto Elena Noriker Ramses Nero
Sto Emily Noriker Star Vulkan XVI
Hingst Erich Nero XI Noriker Echo Nero
Sto Esther Noriker
Sto Esther Noriker 1994
Sto Fabiene Noriker 2008 Taurus Vulkan XVI (född 1997)
Sto Feston-Tierl Noriker
Valack Filippo Elmar XV Noriker 2015 Franko Elmar XIV (född 2004)
Hingst Franko Elmar XIV Noriker 2004 Franz Elmar XIII (född 1999)
Hingst Franz Elmar XIII Noriker 1999 Fritz Elmar XII
Hingst Fritz Elmar XII Noriker
Sto Fuchsi Noriker 2002 Byrd Nero XIV (född 1996)
Sto Gewirr-Perl Noriker 1980
Valack Jack Noriker 2015
Sto Kreml-Spiag Noriker
Hingst Markus Diamant X Noriker 1980
Hingst Marschall Diamant XI Noriker 1992
Sto Mette-Lore Noriker 1986
Hingst Ramses Nero Noriker
Hingst Star Vulkan XVI Noriker Stemmer Vulkan
Hingst Stemmer Vulkan Noriker
Hingst Taurus Vulkan XVI Noriker 1997 Taxer Vulkan XV (född 1993)
Hingst Taxer Vulkan XV Noriker 1993 Tweng Vulkan XIV (född 1987)
Sto Test-Spiag Noriker 1990 Markus Diamant X (född 1980)
Hingst Tweng Vulkan XIV Noriker 1987
Sto Wagen-Olga Noriker
Hingst Walter Nero Noriker
Sto Wiese-Fanni Noriker
36 rader listade med start på rad 1.
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting