HäststamHäststam

Fjordhäst

Rasen har 20094 hästar i databasen, varav 1977 (9,84%) har bild.

Raskod 24

Fjordhästen kommer ursprungligen från västra Norge. Där har man avlat på hästar sedan vikingatiden, och troligtvis är dagens fjordhästar ättlingar till dessa hästar.

Fjordhästen anses vara en av de äldsta och renaste hästraserna i världen. Gårdarna på Vestlandet låg ensligt och öde, därför förblev fjordhästen renrasig. Fjordhästen kallas också "Vestlandshäst".

Fjordhästen är den ras som har flest likheter med Tarpanen och Przewalskihästen, som är den enda nu levande äkta vilda hästen. Men det är bara fjordhästen som har kvar den blacka viltfärgen, zebratecken på benen och ål på ryggen.

Fjordhästen ställdes ut som egen ras första gången 1864
Den första norska stamboken gavs ut 1910 i Norge.
1961 beslutade Lantbruksstyrelsen att fjordhästen fick premieras i Sverige och samma år bildades Svenska Fjordhästföreningen.

Stamböcker

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting