HäststamHäststam

Kön Namn Ras Född Pappa
Sto Lore 057003268 Sächsisch-Thüringer Kaltblut 1968 Offenbach 050180459 (född 1959)
1 rader listade med start på rad 1.
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting