HäststamHäststam

Non-Thoroughbred

Rasen har 31 hästar i databasen, varav 4 (12,90%) har bild.

Hästar registrerade i avdelning B i moderstamboken för engelska fullblod, Weatherbys, kallat Non-Thoroughbred Register.

Irländska databasen = WNTR

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting