HäststamHäststam

Kön Namn Ras Född Pappa
Hingst Königsleutnant 180161797 Herrenhausen 1897 Königstein 180162492 (född 1892)
Sto Lara 310000800 Herrenhausen 1889 Tellus (född 1871)
2 rader listade med start på rad 1.
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting