HäststamHäststam

Ardenner

Rasen har 11438 hästar i databasen, varav 3356 (29,34%) har bild.

Raskod 23

Ardennern är en kraftfull hästras med ursprung i Ardennerna. Dock räknas Ardenners hemland som Belgien och även Frankrike.

Stamböcker

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting