HäststamHäststam

Utrecht

Rasen har 15 hästar i databasen, varav 1 (6,67%) har bild.

Det utrechtschka varmblodet härstammade från regionen Utrecht i Holland. Den gick 1942 upp i stamboken NSTg.

Det holländska varmblodet var till en början uppdelat i olika typer och utifrån vilken region de tillhörde. I databasen har vi individer från Utrecht (stamboken UPS), Gelderland (stamböckerna Sgldt, GPS, GPSa, och GePS), Drent (DPS, DrPS) och Friesland (FPS, FrPS). Föregångare/parallella stamböcker har varit NPS (Nederlandsch Paarden Stamboek), NWP (Noord Nederland Warmbloed Pardenstamboek, gemensam stambok fram till 1970 för stamböckerna från norra Holland: Groningen, Friesland och Drent) och NSTg (Nederlandsch Stamboek Tuigpaard, gemensam stambok fram till 1970 för körhästar från bl.a. Gelderland och Utrecht).

Fr.o.m. 1970 registreras de holländska varmbloden i KWPN (Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland). Körhästarna (tuigpaard, TP) delar stambok med ridhästarna. För närvarande är det dock få inlagda hästar i stamboken som är under konstruktion hos oss.

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting