HäststamHäststam

Häst av varmblodstyp

Rasen har 581 hästar i databasen, varav 128 (22,03%) har bild.

Bilaga avd. III - Raskod 59

Övriga hästar av varmblodig ridhästtyp. Fram t.o.m. 2012 gällde att om härstamning kunde verifieras angavs sådan. I övrigt angavs härstamningen som okänd. Fr.o.m. 2013 registreras enbart hästar med känd och verifierbar härstamning. Födelseår måste kunna verifieras och anges.

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting