HäststamHäststam

Korsningshäst

Rasen har 1593 hästar i databasen, varav 428 (26,87%) har bild.

Raskod 60 eller av annan dokumterad korsning, t.ex. i en stambok.

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting