HäststamHäststam

Korsningshäst

Rasen har 1635 hästar i databasen, varav 471 (28,81%) har bild.

Raskod 60 eller av annan dokumenterad korsning, t.ex. i en stambok.

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting