HäststamHäststam

60 Korsningshäst

Rasen har 864 hästar i databasen, varav 229 (26,50%) har bild.

Raskod 60 eller av annan dokumterad korsning, t.ex. i en stambok.

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting