HäststamHäststam

Korsningshäst

Rasen har 1549 hästar i databasen, varav 406 (26,21%) har bild.

Raskod 60 eller av annan dokumterad korsning, t.ex. i en stambok.

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting