HäststamHäststam

Korsningshäst av kallblodstyp

Rasen har 111 hästar i databasen, varav 11 (9,91%) har bild.

Raskod 79

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting