HäststamHäststam

Korsningshäst av kallblodstyp

Rasen har 107 hästar i databasen, varav 8 (7,48%) har bild.

Raskod 79

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting