HäststamHäststam

Korsningsponny

Rasen har 5358 hästar i databasen, varav 1401 (26,15%) har bild.

Raskod 99, här läggs även de ponnyer som införts som Svensk Ridponny (men fortfarande med raskod 99)

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting