HäststamHäststam

99, 45 SPR Korsningsponny

Rasen har 2644 hästar i databasen, varav 600 (22,69%) har bild.

Raskod 99, här läggs även de ponnyer som införts som Svensk Ridponny (men fortfarande med raskod 99)

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting