HäststamHäststam

Welsh Mountain

Rasen har 8149 hästar i databasen, varav 858 (10,53%) har bild.

Raskod 36

Welsh Mountain är en inhemsk brittisk hästras med en mankhöjd av högst 122 cm och är därmed minst av de fyra sektionerna.
Welsh Mountain är grunden till de övriga tre typerna av Welshponny.
Det är en mycket omtyckt barnponny.

Stamböcker

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting