HäststamHäststam

Kön Namn Ras Född Pappa
Sto Caja van de Klompenmaker Arabofrieser
Sto Dark Xena HBRB 981091.98 Arabofrieser 1998-06-16 Folkert (född 1993-02-28)
Sto Gabbana Arabofrieser 2010-05-30 Melle 048835087 (född 1987-05-20)
Sto Highburn Supreme Arabofrieser 2014 Grand ox (född 1999)
Sto Rachel 9101427.78 NRA Stb. Arabofrieser 1978 Gharib ox (född 1965)
Sto Shiva Iben Gharib 921467.92 NRA Stb. Arabofrieser 1992 Oosterveld's Marsaz ox
Sto Vera Arabofrieser 2006-05-16 Yk Dark Ynte (född 2001-04-26)
Hingst Yk Dark Danilo NRA 971459.97 HBR Arabofrieser 1997-06-28 Yk (född 1991-03-25)
Hingst Yk Dark Ynte HBRB 213230.01 Arabofrieser 2001-04-26 Yk Dark Danilo (född 1997-06-28)
9 rader listade med start på rad 1.
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting