HäststamHäststam

Kön Namn Ras Född Pappa
Sto Caja van de Klompenmaker Arabofrieser
Sto Dark Xena HBRB 981091.98 Arabofrieser 1998-06-16 Folkert (född 1993-02-28)
Sto Gabbana Arabofrieser 2010-05-30 Melle 048835087 (född 1987-05-20)
Sto Highburn Supreme Arabofrieser 2014 Grand ox (född 1999-04-15)
Sto Rachel 9101427.78 NRA Stb. Arabofrieser 1978 Gharib ox (född 1965)
Sto Samba Arabofrieser 2006-05-30 Melle 048835087 (född 1987-05-20)
Sto Shiva Iben Gharib 921467.92 NRA Stb. Arabofrieser 1992 Oosterveld's Marsaz ox
Sto Vera Arabofrieser 2006-05-16 Yk Dark Ynte (född 2001-04-26)
Sto Widebays Ariel Arabofrieser 2009-05-20 Melle 048835087 (född 1987-05-20)
Hingst Yk Dark Danilo NRA 971459.97 HBR Arabofrieser 1997-06-28 Yk (född 1991-03-25)
Hingst Yk Dark Ynte HBRB 213230.01 Arabofrieser 2001-04-26 Yk Dark Danilo (född 1997-06-28)
11 rader listade med start på rad 1.
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting