HäststamHäststam

Hessiskt Varmblod

Rasen har 210 hästar i databasen, varav 18 (8,57%) har bild.

Det hessiska varmblodet är sedan 2009 sammanslaget med Hannovers stambok.

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting