HäststamHäststam

Korsning med knabstrupper

Rasen har 99 hästar i databasen, varav 20 (20,20%) har bild.

Raskod 65

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting