HäststamHäststam

Kön Namn Ras Född Pappa
Hingst Elen Östbulgarisk Häst Emo
Sto Elena Östbulgarisk Häst Elen
Sto Ema Östbulgarisk Häst
Hingst Emo Östbulgarisk Häst
Sto Ena Östbulgarisk Häst
Sto Ila Östbulgarisk Häst
Hingst Len Östbulgarisk Häst
Sto Lena Östbulgarisk Häst Len
Sto Lena 60 Östbulgarisk Häst 1968 Lom
Hingst Lilo Östbulgarisk Häst Len
Hingst Lom Östbulgarisk Häst Lilo
Sto Margita I Östbulgarisk Häst
Sto Misja Östbulgarisk Häst
Sto Natascha Östbulgarisk Häst 196?
Hingst Om Östbulgarisk Häst
Sto Omega Östbulgarisk Häst Om
Hingst Vomag Östbulgarisk Häst 1947 Wichr (född 1932)
Hingst Wichr Östbulgarisk Häst 1932 Gidran I (född 1919)
18 rader listade med start på rad 1.
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting