HäststamHäststam

Holländsk Körhäst

Rasen har 1810 hästar i databasen, varav 536 (29,61%) har bild.

Det holländska varmblodet var till en början uppdelat i olika typer och utifrån vilken region de tillhörde. I databasen har vi individer från Utrecht (stamboken UPS), Gelderland (stamböckerna Sgldt, GPS, GPSa, och GePS), Drent (DPS, DrPS) och Friesland (FPS, FrPS). Föregångare/parallella stamböcker har varit NPS (Nederlandsch Paarden Stamboek), NWP (Noord Nederland Warmbloed Pardenstamboek, gemensam stambok fram till 1970 för stamböckerna från norra Holland: Groningen, Friesland och Drent) och NSTg (Nederlandsch Stamboek Tuigpaard, gemensam stambok fram till 1970 för körhästar från bl.a. Gelderland och Utrecht).

Fr.o.m. 1970 registreras de holländska varmbloden i KWPN (Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland). Körhästarna (tuigpaard, TP) delar stambok med ridhästarna. För närvarande är det dock få inlagda hästar i stamboken som är under konstruktion hos oss. Värt att notera är att när körhästarna registreras hos ASVH i Sverige får de grå papper med raskoden 59 (korsning), då de inte bedöms vara av ridhästras.

Den holländska körhästen, tuigpaard (TP) på holländska, är alltså egen avdelning av den holländska varmblodshästen. Den avlades fram som en häst som skulle lämpa sig väl för körning och kännetecknas bl.a. av de är höggresta med ett högt buret huvud. Andra skillnader gentemot ridhästtypen är att de har en längre rygg, mer öppen länd och ett flatare kors tillsammans med en högt ansatt svans. Dessa egenskaper bidrar till att deras trav blir stor, bogfri och spektakulär i sin aktion och det är kanske just traven med de höga frambensrörelserna som är rasens största kännetecken.

Källa: Dutch Harness Horse på Wikipedia

Stamböcker

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting