HäststamHäststam

NSTg - Nederlandsch Stamboek Tuigpaard (777)

Stamboksnummer Kön Namn Ras
1 Hingst Xenophon NSTg 1 Östfrisisk Häst
1 Sto Lina NSTg 1 Holländskt Varmblod
2hb Hingst Ivanhoe NSTg 2hb Holländskt Varmblod
2 Hingst Nico NSTg 2 Holländsk Körhäst
7 Sto Marie NSTg 7 Holländskt Varmblod
8 Sto Ada NSTg 8 Holländskt Varmblod
9hb Hingst Louis NSTg 9hb Utrecht
12hb Hingst Gantinus NSTg 12hb Groningen
13 Sto Ida NSTg 13 Holländskt Varmblod
15 Hingst Cicero III NSTg 15 Groningen
15 Sto Cora NSTg 15 Holländsk Körhäst
16 Hingst Tancred NPS 993 Oldenburgare
16hvb Sto Jyna NSTg 16hvb Holländsk Körhäst
17 Hingst Maitrank NSTg 17 Östfrisisk Häst
18 Hingst Wilhelm V NPS 961 Oldenburgare
18hb Hingst Ernest NSTg 18hb Holländskt Varmblod
19 Hingst Evagore NSTg 19 Anglonormand
19hb Hingst Jonge Evagore NSTg 19hb Holländsk Körhäst
19hb Sto Ida I NSTg 19hb Holländskt Varmblod
20hb Hingst Humboldt NSTg 20hb Gelderländare
21 Hingst Tobias Gelderländare
21 Hingst Ruthard IV NSTg 21 Östfrisisk Häst
22hb Hingst Adonis GPSa 35 Östfrisisk Häst
23 Hingst Immo NSTg 23 Oldenburgare
26 Hingst Elegant III NSTg 26 Gelderländare
26 Sto Mina IV NSTg 26 Holländskt Varmblod
28hb Hingst Badmus NSTg 28hb Holländsk Körhäst
28 Hingst Frits VI NSTg 28 Holländskt Varmblod
28hb Sto Roos III NSTg 28hb Holländskt Varmblod
29 Hingst Ehrenknabe NSTg 29 Oldenburgare
31 Hingst Ehrenberg NSTg 31 Oldenburgare
31hb Hingst Colonel NSTg 31hb Holländsk Körhäst
32 Hingst Cicero NSTg 32 Holländskt Varmblod
33 Hingst Rinaldo NSTg 33 Holländsk Körhäst
34hb Sto Georgine I NSTg 34hb Holländskt Varmblod
35 Sto Betsy NSTg 35 Holländskt Varmblod
36hb Hingst Denker NSTg 36hb Östfrisisk Häst
36 Sto Tikaria NSTg 36 Groningen
38 Hingst Wodan NSTg 38 Östfrisisk Häst
38hb Hingst Custos NSTg 38hb Holländsk Körhäst
40 Hingst Prins DrPS 80D Oldenburgare
41 Hingst Erfprins NSTg 41 Oldenburgare
46 Hingst Kuno NSTg 46 Oldenburgare
48 Hingst Zwingli NSTg 48 Groningen
55 Hingst Andreas NSTg 55 Holländsk Körhäst
56 Hingst Xenophon II DrPS 122D Utrecht
58 Hingst Markgraf NSTg 58 Östfrisisk Häst
59 Hingst Kadmus NSTg 59 Groningen
60 Hingst Reclame NSTg 60 Utrecht
62hb Sto Honnita I NSTg 62hb Holländsk Körhäst
65 Sto Paulina NSTg 65 Holländsk Körhäst
67 Sto Jansje NSTg 67 Holländsk Körhäst
69 Hingst Utz NSTg 69 Gelderländare
70 Hingst Frederik Willem Paul III GPSa 22 Östfrisisk Häst
71 Hingst Erfprins II NSTg 71 Oldenburgare
73 Hingst Congo NSTg 73 Holländsk Körhäst
73 Hingst Congo Gelderländare
76 Hingst Adriaan II NSTg 76 Holländsk Körhäst
77 Sto Holly NSTg 77 Hackney
86hb Sto Petronella I NSTg 86hb Holländsk Körhäst
87 Sto Juno III GPS 1hb Holländsk Körhäst
88 Hingst Mentor NSTg 88 Östfrisisk Häst
89 Hingst Usurpator NSTg 89 Östfrisisk Häst
90 Hingst Admiraal GPSa 97 Holländsk Körhäst
91 Hingst Richard II NSTg 91 Holländsk Körhäst
96 Sto Wilhelmina NSTg 96 Holländskt Varmblod
98 Hingst Sigismund GPS 14 Holländsk Körhäst
99 Hingst Diplomaat NSTg 99 Groningen
102 Hingst Emigrant GPSa 54 Holländsk Körhäst
105 Hingst Charles GPS 81 Östfrisisk Häst
107 Hingst Garibaldi NSTg 107 Gelderländare
108 Hingst Elimar GrPS 200A Oldenburgare
110 Hingst Edelbert NSTg 110 Oldenburgare
110hb Sto Willy I NSTg 110hb Holländsk Körhäst
111 Hingst Edelman NSTg 111 Östfrisisk Häst
116 Hingst Frederik Willem Paul VI NSTg 116 Oldenburgare
116hb Sto Betsy I NSTg 116hb Holländsk Körhäst
118 Hingst Hedon Marquis GPS 122 Hackney
119 Hingst Matfried NSTg 119 Holländsk Körhäst
119 Sto Toena NSTg 119 Holländsk Körhäst
120 Hingst Tourbillon NSTg 120 Anglonormand
121 Hingst Robert II NSTg 121 Holländsk Körhäst
123 Hingst Prins Hendrik II NSTg 123 Östfrisisk Häst
126 Hingst Johan NSTg 126 Groningen
127 Hingst Alethorpe Admiral NSTg 127 Hackney
131 Hingst Belfried NSTg 131 Holländsk Körhäst
132hb Sto Corrie III NSTg 132hb Holländskt Varmblod
133hb Sto Frederika I NSTg 133hb Holländskt Varmblod
135 Hingst Fungert DPS 66D Oldenburgare
140 Sto Ros VI NSTg 140 Holländsk Körhäst
141 Sto Anna NSTg 141 Holländsk Körhäst
141 Sto Tiesje NSTg 141 Holländsk Körhäst
143 Hingst Benno NSTg 143 Östfrisisk Häst
146VLN Hingst Bernhard NSTg 146VLN Holländsk Körhäst
146 Sto Salie NSTg 146 Holländsk Körhäst
150 Hingst Bilson NSTg 150 Oldenburgare
152 Hingst Baldur NSTg 152 Östfrisisk Häst
153 Hingst Antar NSTg 153 Holländsk Körhäst
154 Hingst Gardist NSTg 154 Oldenburgare
156 Hingst Constant NSTg 156 Groningen
100 rader listade med start på rad 1.
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting