HäststamHäststam

Svensk Ridponny

Rasen har 7538 hästar i databasen, varav 2020 (26,80%) har bild.

Raskod 93 och 43, tidigare registrerades även 99 som Svensk Ridponny.

Färg på pass     Raskod     Tusenserie     Stamboksklass
                                                           ASRPs grundstambok

Grön                43             1001-           Avdelning I
Gul                  43             6201-           Avdelning II
Vit                   93             1001-           Avdelning III
Grå                  93             6201-          Avdelning IV-bilaga
Grå                  93             9001-          Avdelning V-bilaga
Grå                  99             9201-          Avdelning VI-bilaga

 

Grön 43 = Fadern är licensierad godkänd RP-hingst eller motsvarande ridponnyhingst i annan stambok. Modern införd i ASRP Huvudavsnitt Avd I-III alternativt Bilaga Avd IV eller motsvarande Huvudavsnitt Avd I-III i annan stambok av erkänd ras.

Gul 43 = Fadern är licensierad godkänd av erkänd ras + bruksprov minst motsvarande ASRPs bruksprov. Modern införd i ASRP Huvudavsnitt Avd I-III alternativt Bilaga Avd IV eller motsvarande Huvudavsnitt Avd I-III i annan stambok av erkänd ras. Alternativ II är fader enligt Avd I eller Avd II och modern införd i Riksstambok F - förbok (stamboksfört sto med grått pass men meriter som kompenserar).

Vit 93 = Fadern är avelsvärderad och licensierad för ASRP godkänd ras men ej bruksprov som motsvarar RP kraven. Modern införd i ASRP Huvudavsnitt Avd I-III alternativt Bilaga Avd IV eller motsvarande Huvudavsnitt Avd I-III i annan stambok av erkänd ras.

Grå 93 6201- = Fadern som motsvarar någon av de tre fadersalternativ:

Licensierad godkänd RP hingst
Licenserad övrig eränd ras t.ex. halvblod, connemara, new forest

Modern är efter godkänd hingst som är avelsvärderad och licencierad (morfar är okänd eller icke godkänd ras)

Grå 93 9001- = Fader som motsvarar någon av de tre fadersalternativ:

Licensierad godkänd RP hingst
Licenseriad övrig erkänd ras t.ex. halvblod, connemara, newforest

Moder efter fader - icke godkänd ras eller fader/moder okänd stam.

Grå 93 9200- = Fadern fallen efter fader vilken är införd eller berättigad till införande i Avd I - Avd III. Modern ska vara angiven med registreringsnummer. Alternativt fader erkänd ras men ej avelsvärderad licensierad. Moder införd i ASRP.

Stamböcker

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting