HäststamHäststam

Korsning med arab

Rasen har 794 hästar i databasen, varav 138 (17,38%) har bild.

Hästar registrerade med raskod 52 eller AK/AH.

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting