HäststamHäststam

Korsning med arab

Rasen har 794 hästar i databasen, varav 134 (16,88%) har bild.

Hästar registrerade med raskod 52 eller AK/AH.

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting