HäststamHäststam

Korsning med arab

Rasen har 829 hästar i databasen, varav 155 (18,70%) har bild.

Hästar registrerade med raskod 52 eller AK/AH.

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting