HäststamHäststam

Korsning med arab

Rasen har 788 hästar i databasen, varav 127 (16,12%) har bild.

Hästar registrerade med raskod 52 eller AK/AH.

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting