HäststamHäststam

Korsning med arab

Rasen har 805 hästar i databasen, varav 147 (18,26%) har bild.

Hästar registrerade med raskod 52 eller AK/AH.

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting