HäststamHäststam

Korsning med arab

Rasen har 790 hästar i databasen, varav 129 (16,33%) har bild.

Hästar registrerade med raskod 52 eller AK/AH.

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting