HäststamHäststam

Korsning med arab

Rasen har 544 hästar i databasen, varav 85 (15,63%) har bild.

Hästar registrerade med raskod 52 eller AK/AH.

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting