HäststamHäststam

Lantras

Rasen har 55 hästar i databasen, varav 8 (14,55%) har bild.

Benämningen handlar egentligen mera om en typ av häst, nämligen de som framavlades för arbete i det svenska lantbruket. Lantrasen samlar flera olika typer av hästar som härstammade från olika regioner i Sverige. De skilde sig åt både utseende- och egenskapsmässigt sett.

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting