HäststamHäststam

Brittisk Rid- och Sportponny

Rasen har 17 hästar i databasen, varav 10 (58,82%) har bild.

Raskod 44

Det svenska avelsförbundet grundar sig på den brittisk ridponnyns mer fria avel.

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting