HäststamHäststam

Clydesdale

Rasen har 823 hästar i databasen, varav 112 (13,61%) har bild.

Raskod 28

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting