HäststamHäststam

Kön Namn Ras Född Pappa
Sto N 440 Dölehäst 1889 Samson (född 1883)
Sto N 227 Dölehäst 1887
Sto N 254 Dölehäst 1887
Sto N 242 Dölehäst 1887 Digre (född 1878)
Sto N 176 Dölehäst 1886 Toftebrun (född 1865)
Sto N 303 Dölehäst 1887
Sto N 270 Dölehäst 1887 Regin (född 1883)
Sto N 280 Dölehäst 1887 Storegut (född 1878)
Sto N 849 Dölehäst 1893 Höfding (född 1886)
Sto N 842 Dölehäst 1893 Breilegg (född 1882)
Sto N 131 Dölehäst 1885
Sto N 133 Dölehäst 1885 Haakon (född 1870)
Sto N 136 Dölehäst 1885
Sto N 139 Dölehäst 1885
Sto N 140 Dölehäst 1885 Raud Ramme (född 1876)
Sto N 142 Dölehäst 1885 Sörumsborken (född 1875)
Sto N 143 Dölehäst 1885
Sto N 145 Dölehäst 1885 Dölen (född 1880)
Sto N 146 Dölehäst 1885 Sörumsborken (född 1875)
Sto N 147 Dölehäst 1885
Sto N 148 Dölehäst 1885
Sto N 152 Dölehäst 1885 Helmenborken (född 1889)
Sto N 156 Dölehäst 1885 Bäringen (född 1876)
Sto N 159 Dölehäst 1885
Sto N 160 Dölehäst 1885
Sto N 162 Dölehäst 1886
Sto N 163 Dölehäst 1886 Sterkoder (född 1870)
Sto N 166 Dölehäst 1886
Sto N 168 Dölehäst
Sto N 170 Dölehäst 1886
Sto N 171 Dölehäst 1886 Tordenskjold (född 1881)
Sto N 172 Dölehäst 1886 Sterkoder (född 1870)
Sto N 173 Dölehäst 1886 Dölen (född 1876)
Sto N 175 Dölehäst 1886 Tolstadbrun (född 1873)
Sto N 177 Dölehäst 1886
Sto N 180 Dölehäst 1886 Veggembrun
Sto N 184 Dölehäst 1886 Slidregubben (född 1883)
Sto N 185 Dölehäst 1886 Sindre (född 1882)
Sto N 186 Dölehäst 1886 Storegut (född 1878)
Sto N 187 Dölehäst 1886 Vulkan (född 1866)
Sto N 189 Dölehäst 1886 Storegut (född 1878)
Sto N 190 Dölehäst 1886
Sto N 191 Dölehäst 1886
Sto N 192 Dölehäst 1886
Sto N 193 Dölehäst 1886 Sörumsborken (född 1875)
Sto N 194 Dölehäst 1886 Grane I (född 1880)
Sto N 195 Dölehäst 1886
Sto N 196 Dölehäst 1886 Herkules (född 1878)
Sto N 197 Dölehäst 1886 Helmenborken (född 1879)
Sto N 198 Dölehäst 1886 Trofast (född 1873)
50 rader listade med start på rad 1.
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting