HäststamHäststam

Lettiskt Varmblod

Rasen har 2456 hästar i databasen, varav 293 (11,93%) har bild.

Från början delades rasen in i en tung respektive lätt modell och som fram t.o.m. 1954 stamboksfördes var för sig i LSB (tung) resp. LVB (lätt) stambok för tungt lettiskt varmblod. 1955 slogs de ihop till LB där lettiska varmblod stamboksfördes fram t.o.m.1975. 1976 övergick man till stamboken L för lettiska varmblod. I nutid används dock stamboken LS.

Parallellt med alla stamböckerna har det funnits stamböcker för korsningar med mindre än fyra generationers dokumenterad härstamning. LSB hade stamboken LSBK, LVB hade LVBK etc fram t.o.m LSK.

Stamböcker

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting