HäststamHäststam

Frieser (1336)

Stamboksnummer Kön Namn Ras
90 Sto Flora Frieserhäst
91 Hingst Drenthe I Frieserhäst
91 Sto Wietsche 91 Frieserhäst
92 Hingst Jonge Horsa Frieserhäst
93 Hingst Garibaldi Frieserhäst
94 Hingst Nooitgedacht Frieserhäst
95 Hingst Frits Frieserhäst
96 Hingst Friso II Frieserhäst
97 Hingst De Ruiter Frieserhäst
98 Hingst Landszoon II Frieserhäst
99 Hingst Roland Frieserhäst
100 Hingst Ulbe Frieserhäst
101 Hingst Bles Frieserhäst
101 Sto Keesje Frieserhäst
102 Hingst Fries Frieserhäst
103 Hingst Wladimir Frieserhäst
104 Hingst Julius Frieserhäst
105 Hingst Sultan Frieserhäst
106 Hingst Pier Frieserhäst
107 Hingst Kaptein Frieserhäst
108 Hingst Pluto Frieserhäst
109 Hingst Prins Frieserhäst
110 Hingst Victor Frieserhäst
111 Hingst Hannibald Frieserhäst
112 Hingst Zola Frieserhäst
113 Hingst Alva Frieserhäst
114 Hingst Aäron Frieserhäst
115 Hingst Addi Frieserhäst
116 Hingst Haring Frieserhäst
116H Sto Kekke 116H Frieserhäst
117 Hingst Friso Frieserhäst
118 Hingst Pier II Frieserhäst
119 Hingst Oom (373) Frieserhäst
120 Hingst Lansier Frieserhäst
121 Hingst Paulus Frieserhäst
122 Hingst Rudolf Frieserhäst
123 Hingst President Frieserhäst
124 Hingst Stefanus Frieserhäst
125 Hingst Theunis Frieserhäst
126 Hingst Us Heit Frieserhäst
127 Hingst Vredestichter Frieserhäst
128 Hingst Vitello Frieserhäst
129 Hingst Wouter Frieserhäst
130 Hingst Ynte Frieserhäst
131 Hingst Arend 131 Frieserhäst
132 Hingst Bisschop Frieserhäst
133 Hingst Bart Frieserhäst
134 Hingst Beint Frieserhäst
135 Hingst Colijn Frieserhäst
136 Hingst Cremer Frieserhäst
137 Hingst Danilo Frieserhäst
138 Hingst Elius Frieserhäst
139 Hingst Fedde 139 Frieserhäst
140 Hingst Held 140 Frieserhäst
141 Hingst Knjilles 141 Frieserhäst
142 Hingst Louw Frieserhäst
143 Hingst Manus 143 Frieserhäst
144 Hingst Marius Frieserhäst
145 Hingst Mengelberg 145 Frieserhäst
146 Hingst Nicholson 146 Frieserhäst
147 Hingst Nammele 147 Frieserhäst
148 Hingst Orleans 148 Frieserhäst
149 Hingst Onno 149 Frieserhäst
150 Hingst Obscurant 150 Frieserhäst
151 Hingst Okke 151 Frieserhäst
151 Sto Netteke 151 Frieserhäst
152 Hingst Petrus Frieserhäst
153 Hingst Peter 153 Frieserhäst
154 Hingst Rinze Frieserhäst
155 Hingst Rouke Frieserhäst
156 Hingst Plutus Frieserhäst
157 Hingst Stoffel 157 Frieserhäst
158 Hingst Tiede Frieserhäst
159 Hingst Tiemen 159 Frieserhäst
160 Hingst Secondant Frieserhäst
160 Sto Frida G Frieserhäst
161 Hingst Waling 161 Frieserhäst
162 Hingst Wouter Frieserhäst
162 Sto Pietje Frieserhäst
163 Hingst Wytze Frieserhäst
164 Hingst Ynse Frieserhäst
165 Hingst Yme Frieserhäst
166 Hingst Ytsen Frieserhäst
0166 Sto Bertha 0166 Frieserhäst
167 Hingst Yde Frieserhäst
168 Hingst Age Frieserhäst
169 Hingst Abe Frieserhäst
170 Hingst Aize 170 Frieserhäst
170 Sto Jeltje 170 Frieserhäst
171 Hingst Auke Frieserhäst
172 Hingst Ale Frieserhäst
173 Hingst Binne Frieserhäst
174 Hingst Bouke Frieserhäst
174 Sto Aaltje Frieserhäst
175 Hingst Beint Frieserhäst
176 Hingst Broar Frieserhäst
177 Hingst Bokke Frieserhäst
178 Hingst Doede Frieserhäst
179 Hingst Evert Frieserhäst
180 Hingst Eldert Frieserhäst
100 rader listade med start på rad 101.
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting