HäststamHäststam

UPS (22)

Stambok för det utrechtschka varmblodet som härstammade från regionen Utrecht i Holland. Den gick 1942 upp i stamboken NSTg.

Stamboksnummer Kön Namn Ras
21 Hingst Pollux UPS 21 Utrecht
40 Hingst Elegant UPS 40 Utrecht
61 Hingst Fra Diavolo UPS 61 Utrecht
64 Hingst Ganger UPS 64 Östfrisisk Häst
71 Hingst Immo UPS 71 Utrecht
72 Hingst Louis NSTg 9hb Utrecht
72 Hingst Generaal NSTg 61 Oldenburgare
80 Hingst Kadmus NSTg 59 Groningen
84 Hingst Reclame NSTg 60 Utrecht
86 Hingst Grenadus NSTg 10hb Groningen
88 Hingst Afrikaan UPS 88 Groningen
92 Hingst Gantinus NSTg 12hb Groningen
94 Hingst Fokko NSTg 64 Östfrisisk Häst
100 Hingst Markgraf NSTg 58 Östfrisisk Häst
101 Sto Metje UPS 101 Utrecht
150 Sto Julia UPS 150 Utrecht
163 Sto Johanna UPS 163 Utrecht
200 Sto Cato UPS 200 Utrecht
201 Sto Marie UPS 201 Utrecht
228 Sto Clara I NSTg 476hb Utrecht
255 Sto Roza VII NSTg 541hb Utrecht
266 Sto Cora XIII NSTg 423hb Utrecht
22 rader listade med start på rad 1.
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting