HäststamHäststam

UPS (9)

Stambok för det utrechtschka varmblodet som härstammade från regionen Utrecht i Holland. Den gick 1942 upp i stamboken NSTg.

Stamboksnummer Kön Namn Ras
40 Hingst Elegant UPS 40 Utrecht
72 Hingst Louis NSTg 9hb Utrecht
80 Hingst Kadmus NSTg 59 Groningen
84 Hingst Reclame NSTg 60 Utrecht
88 Hingst Afrikaan UPS 88 Groningen
92 Hingst Gantinus NSTg 12hb Groningen
100 Hingst Markgraf NSTg 58 Östfrisisk Häst
150 Sto Julia UPS 150 Utrecht
228 Sto Clara I NSTg 476hb Utrecht
9 rader listade med start på rad 1.
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting