HäststamHäststam

Dölestamboken (4411)

Stamboksnummer Kön Namn Ras
1 Hingst Klåperauden N 1 Dölehäst
1 Sto Dokka N 1 Dölehäst
2 Hingst Dvergstenshingsten N 2 Dölehäst
2 Sto Bruna Dölehäst
3 Hingst Nederkvernhingsten N 3 Dölehäst
3 Sto Dokka Dölehäst
4 Hingst Veiklebalder N 4 Dölehäst
5 Hingst Skjönsberghingsten N 5 Dölehäst
6 Hingst Slagsvoldhingsten N 6 Dölehäst
6 Sto Sveipes Bruna Dölehäst
7 Hingst Gange Rolv N 7 Dölehäst
7 Sto Dorte Dölehäst
8 Hingst Haakon Jarl N 8 Dölehäst
8 Sto Mamma Dölehäst
9 Hingst Kolbjörn N 9 Dölehäst
10 Hingst Omer N 10 Dölehäst
11 Hingst Haakenstadbalder N 11 Dölehäst
12 Hingst Birger N 12 Dölehäst
13 Hingst Fridtjov N 13 Dölehäst
13 Sto Okänd N 13 Dölehäst
14 Hingst Kong Olav N 14 Dölehäst
14 Sto Stjerna N 14 Dölehäst
15 Hingst Sleipner N 15 Dölehäst
15 Sto Storbruna N 15 Dölehäst
16 Hingst Dovre N 16 Dölehäst
17 Hingst Harald Haarfagre N 17 Dölehäst
17 Sto Bruna Dölehäst
18 Hingst Forbrigd N 18 Dölehäst
18 Sto Dokka N 18 Dölehäst
19 Hingst Hovauken N 19 Dölehäst
19 Sto Dokka N 19 Dölehäst
20 Hingst Kong Ring N 20 Dölehäst
20 Sto Freja Dölehäst
21 Hingst Brage N 21 Dölehäst
22 Hingst Dalsegg N 22 Dölehäst
23 Hingst Håkon Jarl N 23 Dölehäst
23 Sto Raua N 23 Dölehäst
24 Hingst Olstadsvarten N 24 Dölehäst
24 Sto Silkesokka Dölehäst
25 Hingst Tordenskjold N 25 Dölehäst
25 Sto Stjerna Dölehäst
26 Hingst Batalden N 26 Dölehäst
26 Sto Stjerna N 26 Dölehäst
27 Hingst Dölen N 27 Dölehäst
28 Hingst Veiklefridtjov N 28 Dölehäst
29 Hingst Haarfager N 29 Dölehäst
29 Sto Vigenstadbruna Dölehäst
30 Hingst Harald Viking N 30 Dölehäst
30 Sto Stjerne N 30 Dölehäst
31 Hingst Messelthingsten N 31 Dölehäst
32 Hingst Tordenskjold N 32 Dölehäst
33 Hingst Dale Gudbrand N 33 Dölehäst
34 Hingst David N 34 Dölehäst
35 Hingst Harald N 35 Dölehäst
35 Sto Sortbruna N 35 Dölehäst
36 Hingst Napoleon N 36 Dölehäst
37 Hingst Berdon N 37 Dölehäst
38 Hingst Dovre N 38 Dölehäst
38 Sto Bruna Dölehäst
39 Hingst Dölekongen N 39 Dölehäst
39 Sto Bruna Dölehäst
40 Hingst Freir N 40 Dölehäst
40 Sto Bruna N 40 Dölehäst
41 Hingst Spraeklegg N 41 Dölehäst
42 Hingst Dölen N 42 Dölehäst
43 Hingst Evenstadborken N 43 Dölehäst
43 Sto Bruna Dölehäst
44 Hingst Ringnes Haakon N 44 Dölehäst
44 Sto Bruna N 44 Dölehäst
45 Hingst Stavemsleipner N 45 Dölehäst
46 Hingst Ölger N 46 Dölehäst
47 Hingst Fernando N 47 Dölehäst
48 Hingst Frei N 48 Dölehäst
49 Hingst Grane N 49 Dölehäst
49 Sto Norge Dölehäst
50 Hingst Grim N 50 Dölehäst
51 Hingst Sleipner 19 Dölehäst
52 Hingst Segelstadhingsten N 52 Dölehäst
52 Sto Socka N 52 Dölehäst
53 Hingst Birger N 53 Dölehäst
53 Sto Sokka N 53 Dölehäst
54 Hingst Baeveren N 54 Dölehäst
55 Hingst Böverdölen N 55 Dölehäst
56 Hingst Dale Gudbrand N 56 Dölehäst
57 Hingst Garibaldi N 57 Dölehäst
57 Sto Bruna N 57 Dölehäst
58 Hingst Achilles N 58 Dölehäst
59 Hingst Ajaks N 59 Dölehäst
60 Hingst Apollo N 60 Dölehäst
60 Sto Okänd N 60 Dölehäst
61 Hingst Döle-Balder N 61 Dölehäst
62 Hingst Tordenskjold N 62 Dölehäst
63 Hingst Vikingen N 63 Dölehäst
64 Hingst Absalon N 64 Dölehäst
65 Hingst Balder 26 Dölehäst
66 Hingst Balder N 66 Dölehäst
66 Sto Bruna Dölehäst
67 Hingst Håkon N 67 Dölehäst
68 Hingst Odin N 68 Dölehäst
69 Hingst Rimfakse N 69 Dölehäst
100 rader listade med start på rad 1.
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting