HäststamHäststam

Dölestamboken (10816)

Stamboksnummer Kön Namn Ras
1 Hingst Klåperauden N 1 Dölehäst
1 Sto Dokka N 1 Dölehäst
2 Hingst Dvergstenshingsten N 2 Dölehäst
2 Sto Bruna N 2 Dölehäst
3 Hingst Nederkvernhingsten N 3 Dölehäst
3 Sto Dokka N 3 Dölehäst
4 Hingst Veikle Balder N 4 Dölehäst
4 Sto Teabruna N 4 Dölehäst
5 Hingst Skjönsberghingsten N 5 Dölehäst
5 Sto Bjönne N 5 Dölehäst
6 Hingst Slagsvoldhingsten N 6 Dölehäst
6 Sto Bruna N 6 Dölehäst
7 Hingst Gange Rolv N 7 Dölehäst
7 Sto Dorte N 7 Dölehäst
8 Hingst Håkon Jarl N 8 Dölehäst
8 Sto Mamma N 8 Dölehäst
9 Hingst Kolbjörn N 9 Dölehäst
9 Sto Bruna N 9 Dölehäst
10 Hingst Omer N 10 Dölehäst
10 Sto Bruna N 10 Dölehäst
11 Hingst Haakenstadbalder N 11 Dölehäst
11 Sto Fjära N 11 Dölehäst
12 Hingst Birger N 12 Dölehäst
12 Sto Sokka N 12 Dölehäst
13 Hingst Fridtjov N 13 Dölehäst
13 Sto Stjerna N 13 Dölehäst
14 Hingst Kong Olav N 14 Dölehäst
14 Sto Stjerna N 14 Dölehäst
15 Hingst Sleipner N 15 Dölehäst
15 Sto Storbruna N 15 Dölehäst
16 Hingst Dovre N 16 Dölehäst
16 Sto Bruna N 16 Dölehäst
17 Hingst Harald Hårfagre N 17 Dölehäst
17 Sto Bruna N 17 Dölehäst
18 Hingst Forbrigd N 18 Dölehäst
18 Sto Dokka N 18 Dölehäst
19 Hingst Hovauken N 19 Dölehäst
19 Sto Dokka N 19 Dölehäst
20 Hingst Kong Ring N 20 Dölehäst
20 Sto Freia N 20 Dölehäst
21 Hingst Brage N 21 Dölehäst
21 Sto Mörkbruna N 21 Dölehäst
22 Hingst Dalsegg N 22 Dölehäst
22 Sto Olga N 22 Dölehäst
23 Hingst Håkon Jarl N 23 Dölehäst
23 Sto Raua N 23 Dölehäst
24 Hingst Olstadsvarten N 24 Dölehäst
24 Sto Silkesokka N 24 Dölehäst
25 Hingst Tordenskjold N 25 Dölehäst
25 Sto Stjerna N 25 Dölehäst
26 Hingst Batalden N 26 Dölehäst
26 Sto Stjerna N 26 Dölehäst
27 Hingst Dölen N 27 Dölehäst
27 Sto Stjerna N 27 Dölehäst
28 Hingst Veiklefridtjov N 28 Dölehäst
28 Sto Svarta N 28 Dölehäst
29 Hingst Hårfager N 29 Dölehäst
29 Sto Bruna N 29 Dölehäst
30 Hingst Harald Viking N 30 Dölehäst
30 Sto Bruna N 30 Dölehäst
31 Hingst Messelthingsten N 31 Dölehäst
31 Sto Bruna N 31 Dölehäst
32 Hingst Tordenskjold N 32 Dölehäst
32 Sto Bruna N 32 Dölehäst
33 Hingst Dale Gudbrand N 33 Dölehäst
33 Sto Lydia N 33 Dölehäst
34 Hingst David N 34 Dölehäst
34 Sto Sandåkera N 34 Dölehäst
35 Hingst Harald N 35 Dölehäst
35 Sto Sortbruna N 35 Dölehäst
36 Hingst Napoleon N 36 Dölehäst
36 Sto Svarta N 36 Dölehäst
37 Hingst Berdon N 37 Dölehäst
37 Sto Bruna N 37 Dölehäst
38 Hingst Dovre N 38 Dölehäst
38 Sto Bruna N 38 Dölehäst
39 Hingst Dölekongen N 39 Dölehäst
39 Sto Bruna N 39 Dölehäst
40 Hingst Freir N 40 Dölehäst
40 Sto Bruna N 40 Dölehäst
41 Hingst Spräklegg N 41 Dölehäst
41 Sto Bruna N 41 Dölehäst
42 Hingst Dölen N 42 Dölehäst
42 Sto Bruna N 42 Dölehäst
43 Hingst Evenstadborken N 43 Dölehäst
43 Sto Bruna N 43 Dölehäst
44 Hingst Håkon N 44 Dölehäst
44 Sto Bruna N 44 Dölehäst
45 Hingst Sleipner N 45 Dölehäst
45 Sto Bruna N 45 Dölehäst
46 Hingst Freyr N 46 Dölehäst
46 Sto Finella N 46 Dölehäst
47 Hingst Fernando N 47 Dölehäst
47 Sto Kapella N 47 Dölehäst
48 Hingst Frei N 48 Dölehäst
48 Sto Livlig N 48 Dölehäst
49 Hingst Grane N 49 Dölehäst
49 Sto Norge N 49 Dölehäst
50 Hingst Grim N 50 Dölehäst
50 Sto Raua N 50 Dölehäst
100 rader listade med start på rad 1.
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting