HäststamHäststam

Rasstambok för Nordsvensk Brukshäst (10877)

Stamboksnummer Kön Namn Ras
57 Sto Bruna 57 Nordsvensk Brukshäst
58 Hingst Tor Dölehäst
58 Sto Sätra Nordsvensk Brukshäst
59 Hingst Torstabrun Nordsvensk Brukshäst
60 Hingst Brunen Nordsvensk Brukshäst
60 Sto Flora Nordsvensk Brukshäst
61 Hingst Frej Nordsvensk Brukshäst
62 Hingst Herkules Nordsvensk Brukshäst
63 Hingst Kultor Nordsvensk Brukshäst
63 Sto Maja Nordsvensk Brukshäst
64 Hingst Kvarmanssvarten Nordsvensk Brukshäst
65 Hingst Odin Nordsvensk Brukshäst
66 Hingst Raskhingsten Nordsvensk Brukshäst
66 Sto Lea Nordsvensk Brukshäst
67 Hingst Svarten (Scharinsvarten) Nordsvensk Brukshäst
68 Hingst Almåsahingsten Nordsvensk Brukshäst
68 Sto Perla Nordsvensk Brukshäst
69 Hingst Baggen Dölehäst
70 Hingst Björn (Kjöstahingsten) Nordsvensk Brukshäst
71 Hingst Bruno-Tor Nordsvensk Brukshäst
71 Sto Stjerna Nordsvensk Brukshäst
72 Hingst Brunte Nordsvensk Brukshäst
72 Sto Freja Nordsvensk Brukshäst
73 Hingst Dovre Nordsvensk Brukshäst
74 Hingst Esbjörg Nordsvensk Brukshäst
74 Sto Gunni Nordsvensk Brukshäst
75 Hingst Hägge Nordsvensk Brukshäst
76 Hingst Lilltoppen Nordsvensk Brukshäst
76 Sto Bella Nordsvensk Brukshäst
77 Hingst Pil Nordsvensk Brukshäst
78 Hingst Svarten (Gladhingsten) Nordsvensk Brukshäst
79 Hingst Tobias Nordsvensk Brukshäst
79 Sto Maja Nordsvensk Brukshäst
80 Hingst Blixt Nordsvensk Brukshäst
81 Hingst Apollo Dölehäst
82 Hingst Apollo (III) Nordsvensk Brukshäst
83 Hingst Balder Nordsvensk Brukshäst
84 Hingst Bergsblån 84 Dölehäst
85 Hingst Napoleon Nordsvensk Brukshäst
85 Sto Brunta Nordsvensk Brukshäst
86 Hingst Pålle Nordsvensk Brukshäst
86 Sto Perla Nordsvensk Brukshäst
87 Hingst Balder Nordsvensk Brukshäst
88 Hingst Dunder Nordsvensk Brukshäst
88 Sto Pila Nordsvensk Brukshäst
89 Hingst Goder Nordsvensk Brukshäst
90 Hingst Råbock Nordsvensk Brukshäst
91 Hingst Blank Nordsvensk Brukshäst
92 Hingst Bruno Nordsvensk Brukshäst
92 Sto Gully Nordsvensk Brukshäst
93 Hingst Castor Nordsvensk Brukshäst
93 Sto Svea Nordsvensk Brukshäst
94 Hingst Dovre Nordsvensk Brukshäst
95 Hingst Munter 95 Nordsvensk Brukshäst
96 Hingst Rapphingsten Nordsvensk Brukshäst
97 Hingst Blick Nordsvensk Brukshäst
97 Sto Brunta Nordsvensk Brukshäst
98 Hingst Dölekongen (d.y.) Nordsvensk Brukshäst
99 Hingst Flink Nordsvensk Brukshäst
100 Hingst Frej Nordsvensk Brukshäst
101 Hingst Holmhingsten 101 Nordsvensk Brukshäst
102 Hingst Napoleon Nordsvensk Brukshäst
102 Sto Prima Nordsvensk Brukshäst
103 Hingst Primus Nordsvensk Brukshäst
103 Sto Kapella 103 Nordsvensk Brukshäst
104 Hingst Rask Nordsvensk Brukshäst
105 Hingst Rölle Nordsvensk Brukshäst
106 Hingst Snopp 106 Dölehäst
107 Hingst Thor Nordsvensk Brukshäst
108 Hingst Veldringen 108 Dölehäst
108 Sto Dora Nordsvensk Brukshäst
109 Hingst Bissmark Nordsvensk Brukshäst
110 Hingst Lejon Nordsvensk Brukshäst
111 Hingst Rolf (Leopold) Nordsvensk Brukshäst
112 Hingst Rufus Nordsvensk Brukshäst
112 Sto Majsa Nordsvensk Brukshäst
113 Hingst Svarten Nordsvensk Brukshäst
114 Hingst Vigenstadbrun Nordsvensk Brukshäst
115 Hingst Balder Nordsvensk Brukshäst
116 Hingst Björn Nordsvensk Brukshäst
116 Sto Frida Nordsvensk Brukshäst
117 Hingst Dunder Nordsvensk Brukshäst
117 Sto Vega Nordsvensk Brukshäst
118 Hingst Goder (III) 118 Nordsvensk Brukshäst
118 Sto Maja Nordsvensk Brukshäst
119 Hingst Larasch Nordsvensk Brukshäst
120 Hingst Ljunggarsvarten Nordsvensk Brukshäst
121 Hingst Modig Nordsvensk Brukshäst
122 Hingst Palander Nordsvensk Brukshäst
122 Sto Sofia Nordsvensk Brukshäst
123 Hingst Putte 123 Nordsvensk Brukshäst
123 Sto Krona (41) Nordsvensk Brukshäst
124 Hingst Sleipner Nordsvensk Brukshäst
125 Hingst Thor Nordsvensk Brukshäst
125 Sto Freja Nordsvensk Brukshäst
126 Hingst Afholmshingsten Nordsvensk Brukshäst
126 Sto Lisa Nordsvensk Brukshäst
127 Hingst Fix Nordsvensk Brukshäst
128 Hingst Herklues Nordsvensk Brukshäst
129 Hingst Primus Nordsvensk Brukshäst
100 rader listade med start på rad 101.
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting