HäststamHäststam

Vunia GrPS 1194Ah

Groningen, sto

1928
Profilbild

Foto: okänd

Stamböcker:
GrPS - Gronings Paarden Stamboek 1194Ah

Stamtavla

Columbus NSTg 330
Holländsk Körhäst
Ruthard IV NSTg 21
Östfrisisk Häst
Rheiderland 320117800
Östfrisisk Häst
Ruthard 180125590
Oldenburgare
okänd härstamning
Sto e. Thoas
Östfrisisk Häst
Thoas 180080200
Östfrisisk Häst
Sto e. Udo
Östfrisisk Häst
Willy I NSTg 110hb
Holländsk Körhäst
Xerxes NPS 766
Holländskt Varmblod
okänd härstamning
okänd härstamning
okänd härstamning  
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Pappa
1940 Hingst Ubbo NWP 1135 Groningen Zidzard GrPS 369A
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting