HäststamHäststam

Aaker 9969 T

Torihäst, hingst

1976
Profilbild

Foto: Okänd

Stamböcker:
T 9969


Färg: mörkfux, bls, vtul, vtbff, vtbbf

Stamtavla

Algus 8787 T
Hannoveranare
Atributas H 5
Hannoveranare
Attila 316528380
Hannoveranare
Akzent II 314702274
Hannoveranare
Fernmodell 316935466
Hannoveranare
Flügelfeder 050012260
Östtyskt Varmblod
Flügel 050284143
Hannoveranare
Freilona 050003048
Mecklenburgare
Figura H 19
Hannoveranare
Faust 055082161
Sachsen-Anhaltiner
Feierabend 050321057
Hannoveranare
Schollengräfin 315536749
Hannoveranare
Guana 053013157
Mecklenburgare
Gruss 050306352
Hannoveranare
Dollarjagd 316002254
Hannoveranare
Hõre 17813 T
Torihäst
Hordo 6625 T
Torihäst
Hoius 3939 T
Torihäst
Hormon 1715 TA
Torihäst
Uhli 4133 TA
Torihäst
Vaala 13179 T
Torihäst
Vedur 2981 TB
Torihäst
Ulla 17354 TB
Torihäst
Hõimi 13507 T
Torihäst
Horvet 3941 TB
Torihäst
Hormon 1715 TA
Torihäst
 
Lõimi 21570 TB
Torihäst
 
 

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Mamma
1982 Sto Aasia 20365 T Torihäst Haala 17097 T
1982 Sto Aroonia 20367 T Torihäst Helbe 15059 T
1983 Sto Altai 23069 T Torihäst Hobi 18665 T
1986 Hingst Ailur 12391 T Torihäst Haara 19591 T
1990 Sto Aagi 23807 T Torihäst Hiigi 20981 T
1990 Sto Amoore 23777 T Torihäst Helbe 15059 T
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting