HäststamHäststam

Grenadier NWP 1157

Holländskt Varmblod, hingst

1941
Profilbild

Foto: okänd

Stamböcker:
NWP - Noord Nederland Warmbloed Pardenstamboek 1157


Färg: svart
Höjd: 159 cm

Stamtavla

Gambo GrPS 325A
Oldenburgare
Grusus 330340823
Oldenburgare
Gruson 330276317
Oldenburgare
Gambo 330251712
Oldenburgare
Clematis II 332141313
Oldenburgare
Tannenmeise II 332559818
Oldenburgare
Gidotto 330254913
Oldenburgare
Tannenmeise 332200714
Oldenburgare
Mianna II 332574818
Oldenburgare
Gambo 330251712
Oldenburgare
Girello 180141497
Oldenburgare
Leonta II 331585006
Oldenburgare
Mianna 332012712
Oldenburgare
Esmarch 330187706
Oldenburgare
Marionette II 331677407
Oldenburgare
Nutiena GrPS 6734A
Groningen
Eichbaum NSTg 323
Oldenburgare
Eichbaum 330257814
Oldenburgare
Erbgraf 330150000
Oldenburgare
Union 331859910
Oldenburgare
Andrienne 332199714
Oldenburgare
Rikardo 330214908
Oldenburgare
Arline III 3317114xx
Oldenburgare
Nuta GrPS 6061A
Groningen
Rudolfszoon GrPS 296A
Oldenburgare
Rudolf 330153101
Oldenburgare
Interna 331620307
Oldenburgare
Biorine GrPS 19272 VB
Groningen
Gomanus GrPS 198A
Groningen
Liorine GrPS 4149A
Groningen

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Mamma
1946 Sto Giebine NWP 22427A Holländskt Varmblod Siebine GrPS 1668Ah
1950 Hingst Graniet NWP 1327 Holländskt Varmblod Bouwina II NWP 19936B
1950 Sto Oberlina NWP 26877B Holländskt Varmblod Dolien NWP 20912B
1950 Hingst Otto Sgrt. 759 Holländskt Varmblod Crientje NWP 20797B
1950 Sto Pura NWP 26875B Holländskt Varmblod Zonnegloed NWP 18281
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting