HäststamHäststam

Donja 607N

N-88-3544

Nordlandshäst, sto

1988
Bild saknas

Bild saknas. Har du en som du vill dela med dig av? Skicka in den här!

Stamböcker:
Nordlandshäst 607

Stamtavla

Lorden 57NH
Nordlandshäst
Raud 22NH
Nordlandshäst
Jarl 7NH
Nordlandshäst
Dag 4NH
Nordlandshäst
Tora 10N
Nordlandshäst
Stella 51N
Nordlandshäst
Torgrim 10NH
Nordlandshäst
Stella 27N
Nordlandshäst
Lolla 90N
Nordlandshäst
Lyr 19NH
Nordlandshäst
Monar 13NH
Nordlandshäst
Lenda 40N
Nordlandshäst
Stella 52N
Nordlandshäst
Nordlandssvarten 11NH
Nordlandshäst
Berglundsbruna
Nordlandshäst
Lady 472N
Nordlandshäst
Silkesvarten 72NH
Nordlandshäst
Svarten 46NH
Nordlandshäst
Nore 14NH
Nordlandshäst
Bruna 66N
Nordlandshäst
Stjerna 125N
Nordlandshäst
Raud 22NH
Nordlandshäst
Flicka 76N
Nordlandshäst
Huldina 270N
Nordlandshäst
Burmand 23NH
Nordlandshäst
Torgrim 10NH
Nordlandshäst
Tøtta 57N
Nordlandshäst
Hulda 70N
Nordlandshäst
Monar 13NH
Nordlandshäst
Birta 24N
Nordlandshäst

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Pappa
1997 Sto Björkestjerna 718N Nordlandshäst Pan 185NH
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting