HäststamHäststam

Mouton GrPS 384A

Groningen, hingst

1937
Profilbild

Foto: okänd

Stamböcker:
GrPS - Gronings Paarden Stamboek 384A


Färg: brun
Höjd: 162 cm

Stamtavla

Gambo GrPS 325A
Oldenburgare
Grusus 330340823
Oldenburgare
Gruson 330276317
Oldenburgare
Gambo 330251712
Oldenburgare
Clematis II 332141313
Oldenburgare
Tannenmeise II 332559818
Oldenburgare
Gidotto 330254913
Oldenburgare
Tannenmeise 332200714
Oldenburgare
Mianna II 332574818
Oldenburgare
Gambo 330251712
Oldenburgare
Girello 180141497
Oldenburgare
Leonta II 331585006
Oldenburgare
Mianna 332012712
Oldenburgare
Esmarch 330187706
Oldenburgare
Marionette II 331677407
Oldenburgare
Oleda GrPS 6151A
Groningen
Rudolfszoon GrPS 296A
Oldenburgare
Rudolf 330153101
Oldenburgare
Ruthard 180125590
Oldenburgare
Arsine 330881995
Oldenburgare
Interna 331620307
Oldenburgare
Gebhard 330152001
Oldenburgare
Ilona III 331094898
Oldenburgare
Clorine GrPS 5367A
Groningen
Gomanus GrPS 198A
Groningen
Wilfried GrPS 154A
Oldenburgare
Umera GrPS 2188A
Oldenburgare
Larine GrPS 48Ah
Groningen
Vrijbuiter GrPS 88A
Oldenburgare
Diska GrPS 2972A
Groningen

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Mamma
1941 Hingst Fambo Sgrt. 609 Drent Vadine DPS 2824D
1941 Hingst Felix Sgrt. 612 Groningen Gavona GrPS 7172A
1941 Hingst Frederik Sgrt. 614 Drent Serenkina DPS 2442D
1941 Sto Vonia NWP 21552D Holländskt Varmblod Alonina GrPS 1330Ah
1942 Hingst Marnix Sgrt. 715 Drent Avaria DPS 3331D
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting