HäststamHäststam

Korej ox

Arabiskt Fullblod, hingst

1939
Profilbild

Foto: okänd


Färg: fux

Stamtavla

Kann ox
Arabiskt Fullblod
Denouste ox
Arabiskt Fullblod
Latif ox
Arabiskt Fullblod
desert stallion
desert mare
Djaima ox
Arabiskt Fullblod
Khouri ox
Arabiskt Fullblod
Dame Tartine ox
Arabiskt Fullblod
Kita ox
Arabiskt Fullblod
Mourgadek ox
Arabiskt Fullblod
desert stallion
desert mare
Kebira ox
Arabiskt Fullblod
Cheitan ox
Arabiskt Fullblod
Kalifa ox
Arabiskt Fullblod
Rixalina ox
Arabiskt Fullblod
Raseem ox
Arabiskt Fullblod
Rasim ox
Arabiskt Fullblod
Feysul ox
Arabiskt Fullblod
Risala ox GSB 388
Arabiskt Fullblod
Rim ox
Arabiskt Fullblod
Astraled ox
Arabiskt Fullblod
Ridaa ox GSB 207
Arabiskt Fullblod
Rissla ox
Arabiskt Fullblod
Berk ox
Arabiskt Fullblod
Seyal ox
Arabiskt Fullblod
Bukra ox
Arabiskt Fullblod
Risala ox GSB 388
Arabiskt Fullblod
Mesaoud ox
Arabiskt Fullblod
Ridaa ox GSB 207
Arabiskt Fullblod

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Mamma
1946 Sto Kanitel ox Arabiskt Fullblod Limba ox
1949 Sto Kopna ox Arabiskt Fullblod Plomba ox
1950 Sto Knopka ox Arabiskt Fullblod Orientacia ox
1951 Sto Klinika ox Arabiskt Fullblod Naturalistka ox RASB 101
1951 Sto Kopilka ox Arabiskt Fullblod Plomba ox
1954 Hingst Kankan ox Arabiskt Fullblod Nagrada ox
1954 Hingst Knippel ox Arabiskt Fullblod Parfumeria ox
1956 Hingst Mak ox Arabiskt Fullblod Madila ox
1957 Hingst Paskvil ox Arabiskt Fullblod Proverka ox
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting