HäststamHäststam

Colorados ox

Arabiskt Fullblod, hingst

1946 hos Lady Yule, Hanstead Stud, England
Profilbild

Foto: okänd


Färg: fux
Höjd: 143 cm

Stamtavla

Radi ox AHSB 288
Arabiskt Fullblod
Rishan ox AHSB 145
Arabiskt Fullblod
Nadir ox AHSB 14
Arabiskt Fullblod
Mesaoud ox EGYPT 118
Arabiskt Fullblod
Nefisa ox GSB 104
Arabiskt Fullblod
Rish ox AHSB 224
Arabiskt Fullblod
Nejran ox GSB 195
Arabiskt Fullblod
Rabla ox AHSB 206
Arabiskt Fullblod
Razina ox AHSB 218
Arabiskt Fullblod
Rasim ox AHSB 30
Arabiskt Fullblod
Feysul ox EGYPT 24
Arabiskt Fullblod
Risala ox GSB 388 AHSB 222
Arabiskt Fullblod
Riyala ox GSB 491 AHSB 28
Arabiskt Fullblod
Astraled ox GSB 375
Arabiskt Fullblod
Ridaa ox GSB 207
Arabiskt Fullblod
Astrella ox AHSB 434
Arabiskt Fullblod
Raseem ox AHSB 138
Arabiskt Fullblod
Rasim ox AHSB 30
Arabiskt Fullblod
Feysul ox EGYPT 24
Arabiskt Fullblod
Risala ox GSB 388 AHSB 222
Arabiskt Fullblod
Rim ox AHSB 221
Arabiskt Fullblod
Astraled ox GSB 375
Arabiskt Fullblod
Ridaa ox GSB 207
Arabiskt Fullblod
Amida ox AHSB 167
Arabiskt Fullblod
Ibn Yashmak ox AHSB 16
Arabiskt Fullblod
Feysul ox EGYPT 24
Arabiskt Fullblod
Yashmak ox
Arabiskt Fullblod
Ajramieh ox GSB 396
Arabiskt Fullblod
Mesaoud ox EGYPT 118
Arabiskt Fullblod
Asfura ox GSB 183
Arabiskt Fullblod

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Mamma
1951 Sto Colinda ox AHSB vol. 8, p. 52 Arabiskt Fullblod Asma ox AHSB 1152
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting