HäststamHäststam

ASBB - Ungersk stambok för arabiskt fullblod (108)

Stamboksnummer Kön Namn Ras
2 Hingst Koheilan II ox ASBB 2 Arabiskt Fullblod
4 Sto Donka ox PASB 59 Arabiskt Fullblod
5 Hingst Schechan-Schammar ox ASBB 5 Arabiskt Fullblod
7 Hingst Siglavy Bagdady 11 ox ASBB 7 Arabiskt Fullblod
9 Hingst Mersuch ox ASBB 9 Arabiskt Fullblod
11 Hingst Siglavy Bagdady ox ASBB 11 Arabiskt Fullblod
11 Sto 282 Siglavy Bagdady ox ASBB 11 Arabiskt Fullblod
12 Hingst O'Bajan ox ASBB 12 Arabiskt Fullblod
14 Hingst Gazal ox ASBB 14 Arabiskt Fullblod
16 Hingst Koheilan I ox ASBB 16 Arabiskt Fullblod
17 Sto 10 Gazal ox ASBB 17 Arabiskt Fullblod
19 Hingst Mersuch I ox ASBB 19 Arabiskt Fullblod
20 Sto 46 Jussuf ox ASBB 20 Arabiskt Fullblod
20 Sto 37 Jussuf ox ASBB 20 Arabiskt Fullblod
30 Sto 20 Gazal ox ASBB 30 Arabiskt Fullblod
36 Hingst Mersuch II ox ASBB 36 Arabiskt Fullblod
37 Sto 24 Koheilan IV ox ASBB 37 Arabiskt Fullblod
40 Hingst Koheilan IV-3 ox ASBB 40 Arabiskt Fullblod
41 Hingst Lartur ox ASBB 41 Arabiskt Fullblod
42 Hingst Lartur-3 ox ASBB 42 Arabiskt Fullblod
43 Hingst Kuhailan Zaid ox ASBB 43 Arabiskt Fullblod
44 Sto 204 Kemir ox ASBB 44 Arabiskt Fullblod
47 Sto 15 Koheilan IV ox ASBB 47 Arabiskt Fullblod
48 Sto 22 Kemir ox ASBB 48 Arabiskt Fullblod
49 Sto 17 Mersuch I ox ASBB 49 Arabiskt Fullblod
50 Hingst Kuhailan abu Urkub ox ASBB 50 Arabiskt Fullblod
52 Sto Baza ox ASBB 52 Arabiskt Fullblod
61 Sto 11 Siglavy Bagdady II ox ASBB 61 Arabiskt Fullblod
62 Sto Bojazn ox ASBB 62 Arabiskt Fullblod
63 Sto 13 Mersuch I ox ASBB 63 Arabiskt Fullblod
65 Sto 23 Mersuch I ox ASBB 65 Arabiskt Fullblod
66 Sto Bona ox ASBB 66 Arabiskt Fullblod
68 Hingst Ajeeb ox AHSB 285 Arabiskt Fullblod
71 Sto 21 Siglavy Bagdady III ox ASBB 71 Arabiskt Fullblod
74 Sto Bryla ox ASBB 74 Arabiskt Fullblod
80 Sto 250 Kuhaylan Haifi I ox ASBB 80 Arabiskt Fullblod
81 Hingst Siglavy Bagdady VI ox ASBB 81 Arabiskt Fullblod
86 Sto 10 Hosna ox ABSB 79 Arabiskt Fullblod
87 Hingst Ghalion ox EAO 69 Arabiskt Fullblod
87 Sto 12 Bint Inas ox EAO 618 Arabiskt Fullblod
88 Sto Mahiba ox EAO 541 Arabiskt Fullblod
90 Hingst Ibn Galal ox EAO 568 Arabiskt Fullblod
91 Sto Hanan ox EAO 74 Arabiskt Fullblod
92 Sto 7 Lutfia ox EAO 571 Arabiskt Fullblod
95 Sto 9 Tamria ox EAO 613 Arabiskt Fullblod
98 Sto Bint Nazeera ox EAO 648 Arabiskt Fullblod
99 Sto Hanadi ox EAO 643 Arabiskt Fullblod
101 Sto Kis Mahiba ox ASBB 101 Arabiskt Fullblod
104 Sto 19 Kayed ox ASBB 104 Arabiskt Fullblod
107 Hingst Farag II ox ASBB 107 Arabiskt Fullblod
109 Sto 23 Ghalion-2 ox ASBB 109 Arabiskt Fullblod
110 Hingst Ibn Galal I ox ASBB 110 Arabiskt Fullblod
112 Sto 26 Ibn Galal ox ASBB 112 Arabiskt Fullblod
115 Sto Bint Bint Nazeera ox ASBB 115 Arabiskt Fullblod
123 Sto Isis ox ASBB 123 Arabiskt Fullblod
130 Hingst El Aswad ox ASBB 130 Arabiskt Fullblod
135 Sto 2 Ghalion ox ASBB 135 Arabiskt Fullblod
168 Sto 124 O'Bajan ox ASBB 168 Arabiskt Fullblod
169 Hingst Koheilan IV ox ASBB 169 Arabiskt Fullblod
181 Sto 211 Zohair ox ASBB 181 Arabiskt Fullblod
193 Sto 214 Ibn Galal I ox ASBB 193 Arabiskt Fullblod
213 Hingst Ibn Galal II ox ASBB 213 Arabiskt Fullblod
215 Sto 223 Ibn Galal I-13 ox ASBB 215 Arabiskt Fullblod
222 Sto 219 Ibn Galal I ox ASBB 222 Arabiskt Fullblod
226 Hingst Mohafez ox AHR 142782 Arabiskt Fullblod
230 Sto 2 Mersuch I ox ASBB 230 Arabiskt Fullblod
232 Hingst Mersuch II ox ASBB 232 Arabiskt Fullblod
235 Sto 10 Koheilan IV ox ASBB 235 Arabiskt Fullblod
239 Sto 207 Kuhaylan Zaid ox ASBB 239 Arabiskt Fullblod
240 Hingst Kuhaylan Haifi I ox PASB 634 Arabiskt Fullblod
241 Sto 8 Koheilan IV ox ASBB 241 Arabiskt Fullblod
242 Sto Khabitha ox ASBB 242 Arabiskt Fullblod
243 Sto 236 Kuhailan Zaid ox ASBB 243 Arabiskt Fullblod
244 Hingst Kuhailan Ajouz ox ASBB 244 Arabiskt Fullblod
245 Sto Kohejlanka ox ASBB 245 Arabiskt Fullblod
246 Hingst Kuhailan Ajouz I ox ASBB 246 Arabiskt Fullblod
247 Sto Rozka ox ASBB 247 Arabiskt Fullblod
248 Hingst Hamdani Semri I ASBB 248 Shagya-arab
250 Hingst Hamdani Semri I-9 ASBB 250 Shagya-arab
251 Hingst O'Bajan V ASBB 251 Shagya-arab
253 Sto O'Bajan V-6 ASBB 253 Arabiskt Fullblod
255 Sto Gamorra ox ASBB 255 Arabiskt Fullblod
256 Hingst Kurdo III ASBB 256 Shagya-arab
257 Hingst Hadban I ox ASBB 257 Arabiskt Fullblod
258 Sto Hadban I-4 ox ASBB 258 Arabiskt Fullblod
263 Hingst Amer ox GASB 2550 Arabiskt Fullblod
317 Sto 207 Farag II ox ASBB 317 Arabiskt Fullblod
376 Hingst Assad ox ASBB 376 Arabiskt Fullblod
418 Hingst Jamil ox AHR 268275 Arabiskt Fullblod
426 Hingst Mehemed Ali ox ASBB 426 Arabiskt Fullblod
427 Hingst Mahmoud Mirza ox ASBB 427 Arabiskt Fullblod
428 Hingst Dahabi ox ASBB 428 Arabiskt Fullblod
429 Sto 9 Dahaby ox ASBB 429 Arabiskt Fullblod
430 Hingst Asslan ox ASBB 430 Arabiskt Fullblod
431 Sto 28 Asslan ox ASBB 431 Arabiskt Fullblod
432 Hingst Koreischan ox ASBB 432 Arabiskt Fullblod
432 Sto 104 Koreischan ox ASBB 432 Arabiskt Fullblod
434 Sto 18 Izis ox PASB 153 Arabiskt Fullblod
435 Sto 203 Ajeeb ox ASBB 435 Arabiskt Fullblod
436 Sto Khema ox ASBB 436 Arabiskt Fullblod
100 rader listade med start på rad 1.
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting