HäststamHäststam

Rasstambok för Nordsvensk Brukshäst (20940)

Stamboksnummer Kön Namn Ras
1 Hingst Optandbrun Dölehäst
1 Sto Freja Nordsvensk Brukshäst
2 Hingst Söråsbrun Nordsvensk Brukshäst
2 Sto Freja Nordsvensk Brukshäst
3 Hingst Kråklundbrun Nordsvensk Brukshäst
3 Sto Freja Nordsvensk Brukshäst
4 Hingst Pontus Nordsvensk Brukshäst
4 Sto Sally Nordsvensk Brukshäst
5 Hingst Ol-Jönshingsten Nordsvensk Brukshäst
5 Sto Isabella Nordsvensk Brukshäst
6 Hingst Dovre Dölehäst
6 Sto Nora Nordsvensk Brukshäst
7 Hingst Pellbodarön Nordsvensk Brukshäst
7 Sto Dalbruden Nordsvensk Brukshäst
8 Hingst Mobergshingsten Nordsvensk Brukshäst
8 Sto Tora Nordsvensk Brukshäst
9 Hingst Bångåshingsten Nordsvensk Brukshäst
9 Sto Svea Nordsvensk Brukshäst
10 Hingst Ruthhingsten Nordsvensk Brukshäst
10 Sto Lina Nordsvensk Brukshäst
11 Hingst Sleipner 11 Dölehäst
11 Sto Rosa Nordsvensk Brukshäst
12 Hingst Svarten 12 Nordsvensk Brukshäst
12 Sto Perla Nordsvensk Brukshäst
13 Hingst Balder Dölehäst
13 Sto Freja Nordsvensk Brukshäst
14 Hingst Selinhingsten Dölehäst
14 Sto Freja Nordsvensk Brukshäst
15 Hingst Kilhingsten Nordsvensk Brukshäst
15 Sto Prima Nordsvensk Brukshäst
16 Hingst Blixt Nordsvensk Brukshäst
16 Sto Fuxan Nordsvensk Brukshäst
17 Hingst Jörngårdshingsten Nordsvensk Brukshäst
17 Sto Maja Nordsvensk Brukshäst
18 Hingst Tor Nordsvensk Brukshäst
18 Sto Nora Nordsvensk Brukshäst
19 Hingst Sleipner 19 Dölehäst
19 Sto Skimla Nordsvensk Brukshäst
20 Hingst Wejderhingsten Nordsvensk Brukshäst
20 Sto Beda Nordsvensk Brukshäst
21 Hingst Bismarck Nordsvensk Brukshäst
21 Sto Svea Nordsvensk Brukshäst
22 Hingst Dovre Dölehäst
22 Sto Lisa Nordsvensk Brukshäst
23 Hingst Dovre Nordsvensk Brukshäst
23 Sto Perla Nordsvensk Brukshäst
24 Hingst Sleipner Dölehäst
24 Sto Svea Nordsvensk Brukshäst
25 Hingst Apollo Dölehäst
25 Sto Stjerna Nordsvensk Brukshäst
26 Hingst Balder 26 Dölehäst
26 Sto Tora Nordsvensk Brukshäst
27 Hingst Ansätthingsten 27 Nordsvensk Brukshäst
27 Sto Beda Nordsvensk Brukshäst
28 Hingst Blixt Nordsvensk Brukshäst
28 Sto Laila Nordsvensk Brukshäst
29 Hingst Dölekung Dölehäst
29 Sto Luna Nordsvensk Brukshäst
30 Hingst Per-Pålssvarten Nordsvensk Brukshäst
30 Sto Perla Nordsvensk Brukshäst
31 Hingst Staby Dölehäst
31 Sto Sicka Nordsvensk Brukshäst
32 Hingst Löwen Dölehäst
32 Sto Docka Nordsvensk Brukshäst
33 Hingst Borkhushingsten 33 Dölehäst
33 Sto Stella Nordsvensk Brukshäst
34 Hingst Napoleon Dölehäst
34 Sto Docka Nordsvensk Brukshäst
35 Hingst Olanderhingsten Nordsvensk Brukshäst
35 Sto Svea Nordsvensk Brukshäst
36 Hingst Salomonhingsten Nordsvensk Brukshäst
36 Sto Docka Nordsvensk Brukshäst
37 Hingst Gullbrandsen Dölehäst
37 Sto Perla Nordsvensk Brukshäst
38 Hingst Skalstugurön Nordsvensk Brukshäst
38 Sto Sicka Nordsvensk Brukshäst
39 Hingst Bonaparte Nordsvensk Brukshäst
39 Sto Freja Nordsvensk Brukshäst
40 Hingst Bravo Nordsvensk Brukshäst
40 Sto Vega Nordsvensk Brukshäst
41 Hingst Edesvarten Nordsvensk Brukshäst
41 Sto Pella Nordsvensk Brukshäst
42 Hingst Favorit Nordsvensk Brukshäst
42 Sto Sicka Nordsvensk Brukshäst
43 Hingst Gullbrand Dölehäst
43 Sto Erika Nordsvensk Brukshäst
44 Hingst Herkules Dölehäst
45 Hingst Oliven Nordsvensk Brukshäst
45 Sto Sara Nordsvensk Brukshäst
46 Hingst Pompe 46 Dölehäst
47 Hingst Lungrehingsten Nordsvensk Brukshäst
47 Sto Pigan Nordsvensk Brukshäst
48 Hingst Ajax Nordsvensk Brukshäst
48 Sto Freja Nordsvensk Brukshäst
49 Hingst Bror Dölehäst
50 Hingst Feijth Dölehäst
50 Sto Stella Nordsvensk Brukshäst
51 Hingst Frid Nordsvensk Brukshäst
51 Sto Perla Nordsvensk Brukshäst
52 Hingst Matador Nordsvensk Brukshäst
100 rader listade med start på rad 1.
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting